Videospeler inladen...

België koploper in kinderarmoede: N-VA en PVDA zijn het totaal oneens over plan van aanpak

Een op de negen minderjarigen in ons land groeit op in een gezin zonder inkomen uit arbeid. Nergens in de Europese Unie ligt dat aantal zo hoog. Om kinderarmoede in ons land te bestrijden, hebben N-VA en PVDA twee diametraal tegenover elkaar staande recepten naar voren geschoven in "Terzake". "Stop het uitkeringsbeleid", zegt Valerie Van Peel (N-VA). "Zorg voor stabiele en goedbetaalde banen om uit de armoede te raken", repliceert Peter Mertens (PVDA).

Valerie Van Peel (N-VA) en Peter Mertens (PVDA) waren het in de studio van "Terzake" over een ding eens: Er moet iets gedaan worden aan de kinderarmoede in ons land. Hoe dat moet gebeuren, daar hebben ze een totaal tegenovergestelde visie over.

"Het is geweten dat bij de gezinnen waarin de ouders niet werken het armoederisico op bijna de helft ligt. Bij de werkende gezinnen ligt het armoederisico slechts op 4,7 procent", begint Van Peel haar pleidooi voor meer activering.

De N-VA-politica verwijst ook meteen naar de regionale verschillen in ons land. "In Vlaanderen ligt het op 7 procent, daar zitten we Europees ver boven het gemiddelde. In Wallonië ligt dat op 16 procent en in Brussel ligt dat op 23 procent." 

Toch moet Van Peel erkennen dat de strijd tegen kinderarmoede de voorbije jaren nauwelijks resultaat heeft opgeleverd. "Een groot probleem is dat de bevoegdheidspakketten nog altijd federaal zitten. We lopen in Vlaanderen op de limiet van het arbeidsbeleid dat we kunnen voeren. We moeten onder meer inzetten op reïntegratiejobs". Van Peel schuift ook de beperking van de werkloosheidsuitkering in de tijd naar voren als een activeringsmaatregel die een oplossing zou kunnen bieden. "Dat is in de rest van Europa al gedaan."

Werklozen begeleiden naar stabiele en goede banen

Peter Mertens verwijst in zijn eerste tussenkomst naar de belofte van Vlaams minister van Armoedebestrijding Liesbeth Homans (N-VA) vier jaar geleden. "Ze zei dat ze de kinderarmoede in Vlaanderen zou halveren en ze zei er zelfs bij: “Je mag mij daarop afrekenen”. De tijd van afrekenen is gekomen. We zijn nu 2019 en de kinderarmoede is niet gehalveerd, maar gestegen. Tussen 2007 en 2017 is alles stabiel gebleven in de regio’s in ons land, de enige regio waar de kinderarmoede is toegenomen, is Vlaanderen. Met andere woorden, men heeft het in Vlaanderen slechter gedaan dan in Brussel en Wallonië", analyseert Mertens.

De beperking van de betaling van vervangingsinkomens in de tijd vindt de voorzitter van de PVDA een slechte remedie voor armoedebestrijding. "Alle studies tonen aan dat je de mensen nog meer in de armoede duwt door de duurtijd van vervangingsinkomens te beperken. We zitten nu al onder de Europese armoedegrens. In het regeerakkoord stond dat jullie vervangingsinkomens boven de Europese grens gingen optrekken en kinderarmoede halveren. Dat zijn twee beloftes die niet zijn waargemaakt. Ik ben geshockeerd omdat het over kinderen gaat, omdat de kinderen heel veel kans hebben om in de armoedespiraal te blijven. Je moet die eruit halen. Niet door het geld nog verder af te pakken, maar ze begeleiden op maat naar stabiele en goede banen die genoeg verdienen. Dat vereist maatwerk en dat kan de VDAB doen", besluit Mertens.

Bekijk het debat tussen Van Peel en Mertens uit "Terzake" hier:

Videospeler inladen...

Bekijk de reportage over kinderarmoede in België uit "Terzake" hier:

Videospeler inladen...

Meest gelezen