Meer vaderschapsverlof voor zelfstandigen en meer macht voor de politie in Antwerpen: dit verandert op 1 mei

Een nieuwe maand betekent traditioneel een aantal nieuwe regels. Zo hebben zelfstandigen vanaf vandaag recht op tien dagen vaderschapsverlof. Ook de Belgische vennootschaps­wetgeving wordt grondig herzien en de macht van de Antwerpse politie wordt vergroot. 

Ook zelfstandigen hebben voortaan recht op tien dagen vaderschapsverlof

Zelfstandigen hebben vanaf 1 mei ook recht op een vaderschapsverlof van tien dagen. De federale regering wil zo de combinatie tussen werk en privé beter verteerbaar maken, maar ook een verschil in behandeling met loontrekkenden uit de wereld helpen.

Volgens de tekst kunnen zelfstandige ouders of meeouders binnen de vier maanden na de geboorte tien dagen geboorteverlof opnemen. Daar staat een vergoeding van 79 euro per dag tegenover, wat identiek is aan de moederschapsuitkering.

Net zoals het moederschapsverlof kan ook het vaderschapsverlof in halve dagen opgenomen worden, in de vier maanden na de geboorte van het kind.

Indien hij dat volledige verlof niet wil opnemen, kan de zelfstandige kiezen voor maximaal acht dagen, aangevuld met vijftien gratis dienstencheques die hij kan aanvragen bij het sociaal verzekeringsfonds.

De kosten van de maatregel worden geraamd op jaarlijks 1 miljoen euro.

AP2011

Vennootschap oprichten zonder kapitaal wordt mogelijk

Met het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, dat op 1 mei van kracht wordt, wordt de Belgische vennootschapswetgeving ingrijpend hervormd. Centraal in de nieuwe wetgeving is dat het aantal vennootschapsvormen teruggebracht wordt van zeventien naar vier, en dat het mogelijk wordt een vennootschap op te richten zonder startkapitaal. In plaats daarvan moet er een uitgebreider financieel plan komen waarin aangetoond wordt dat de vennootschap over een "toereikend aanvangsvermogen" beschikt. De nieuwe wetgeving zal ook gelden voor vzw's, stichtingen en verenigingen, zoals ook blijkt uit de naam van het wetboek.

Van de zeventien ondernemingsstructuren blijven er nog vier over: de Besloten Vennootschap (bv), die in principe de meest gebruikte vorm zal worden en veel weg heeft van de bvba, de Maatschap, de Naamloze Vennootschap (nv) en de Coöperatieve Vennootschap (cv). Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) maakt zich sterk dat er met deze hervorming "meer ondernemingen geboren zullen worden in België".

Om trouwe aandeelhouders te belonen en een dam op te werpen tegen vijandige overnames, kunnen beursgenoteerde bedrijven dubbel en niet-beursgenoteerde bedrijven meervoudig stemrecht invoeren.

Zowel de nv als de bv zal voortaan door één persoon kunnen worden opgericht, in plaats van met minstens twee personen vroeger. Ook de kapitaalsvereiste van 6.200 euro wordt afgeschaft bij het oprichten van een bv. Daartegenover staat wel dat er een versterkt financieel plan moet kunnen worden voorgelegd. Als het misloopt is er een verstrengde aansprakelijkheid.

Anders dan vzw's, stichtingen en verenigingen zullen vennootschappen hun winst natuurlijk wel kunnen uitkeren aan vennoten.

De nieuwe regels treden gefaseerd in werking. Vanaf 1 mei 2019 moeten nieuw opgerichte vennootschappen, verenigingen en stichtingen eraan voldoen. Op bestaande vennootschappen, verenigingen en stichtingen zijn de dwingende bepalingen van het nieuwe wetboek van toepassing op het ogenblik van een opt-in na de inwerkingtreding van de nieuwe nieuwe wet, of sowieso vanaf 1 januari 2020. De statuten moeten uiterlijk tegen 1 januari 2024 aangepast zijn.

Belga

Antwerpse politie gaat zelf wagens van wegpiraten in beslag nemen

De lokale politie in Antwerpen kan vanaf 1 mei zelf wagens tot zes maanden in beslag nemen, zonder tussenkomst van het gerecht. Het schepencollege en de gemeenteraad keurden daarover onlangs een nieuw retributiereglement goed. De stad wil zo de strijd tegen straatracen en asociaal verkeersgedrag opvoeren.

De burgemeester bepaalt de termijn van inbeslagname, in functie van de ernst van de feiten. Alle kosten worden aangerekend aan de overtreder. Het zal ook mogelijk zijn om de overtreder te verplichten verkeerslessen te nemen, die dan ook voor zijn rekening zijn.

Dat de burgemeester zijn macht inroept om wagens in beslag te nemen buiten het gerecht om, is op zich niet nieuw. Ook Mechels burgemeester Bart Somers (Open VLD) heeft in het verleden al de wagen van hardleerse wegpiraten in beslag genomen.

Nicolas Maeterlinck

Meest gelezen