European Union

Europees Hof: "Handelsakkoord tussen EU en Canada is niet in strijd met Europees recht"

Volgens het Europees Hof van Justitie is CETA, het handelsakkoord tussen de Europese Unie en Canada, niet in strijd met het Europees recht. Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) en premier Charles Michel (MR) reageren tevreden op de uitspraak. Paul Magnette (PS), die de ondertekening van CETA in 2016 in een impasse duwde, blijft het een "politiek onaanvaardbaar" akkoord vinden. 

In 2016 haalde Wallonië de wereldpers toen Paul Magnette (PS), toenmalig minister-president van de Waalse regering, CETA weigerde goed te keuren. Magnette vond niet alleen dat het handelsakkoord te weinig sociale en milieugaranties bevatte, maar had ook grote bedenkingen bij het ICS (Investment Court System). Via dat mechanisme kunnen buitenlandse investeerders overheden voor een investeringsrechtbank dagen, als ze vinden dat een overheidsmaatregel hun belangen schaadt. Volgens Wallonië zou dit grote multinationals te veel bevoordelen. Het Waals Parlement wilde het akkoord niet goedkeuren, waardoor federaal premier Charles Michel (MR) in een diplomatieke storm terechtkwam. 

In september 2017 kon CETA toch in werking treden, zij het slechts op voorlopige basis. België kreeg toen de garantie dat het aan het Europees Hof van Justitie mocht vragen of het ICS-systeem niet in strijd was met het Europees recht. Het Hof antwoordt nu dat daar geen sprake van is: "Het ICS bevat voldoende waarborgen dat het zich niet kan inmengen in Europees recht, en dat het een onpartijdig en onafhankelijk rechtsysteem is." 

N-VA en MR reageren positief, PS blijft CETA verwerpen

Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) reageert alvast opgetogen: "CETA is gered. Het Waals verzet is ongegrond. Ik roep de andere deelstaatparlementen op CETA nu onverwijld goed te keuren." Ook minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) is blij met de uitspraak: "Sinds zijn voorlopige invoering heeft CETA overtuigende resultaten geboekt." Premier Charles Michel deelt de tevredenheid. "CETA bevat voldoende bescherming voor onze bedrijven en onze boeren. Het akkoord garandeert eerlijke handel."

Paul Magnette zal zich blijven verzetten tegen akkoorden als CETA. "Ik respecteer de uitspraak, maar ik had liever gezien dat het Hof het mechanisme onwettig had verklaard. Het ICS is misschien wettig, politiek blijft het nog steeds onaanvaardbaar. De PS zal zich blijven verzetten tegen elk arbitrair mechanisme dat enkel openstaat voor grote bedrijven."

Meest gelezen