BELGA/WAEM

Aantal niet-begeleide minderjarige vreemdelingen dat verdween lag nog nooit zo  hoog

Nooit verdwenen er meer niet-begeleide minderjarige vreemdelingen in België dan in 2018. De Dienst Voogdij van de federale overheidsdienst Justitie registreerde er bijna 700. Dat schrijft Knack, dat meewerkt aan het Europese onderzoek 'Lost in Europe'. 

Minderjarige vreemdelingen die naar ons land komen zonder ouders, komen terecht in een opvangcentrum. Vaak willen ze via ons land naar het Verenigd Koninkrijk reizen, want dat is voor hen nog steeds het beloofde land. In België willen ze dus géén asiel aanvragen. En zo gebeurt het dat zo'n minderjarigen onder de radar duiken. Vorig jaar waren het er 697, zo registreerde de Dienst Voogdij van de Federale Overheidsdienst Justitie. Ter vergelijking, in dat jaar registreerde de dienst ook zo'n 4.400 aanmeldingen. 

De bevoegde diensten moeten beter samenwerken zodat elke verdwijning ook wordt gemeld bij de politie

Heidi De Pauw, Child Focus

In feite moeten alle verdwijningen gemeld worden aan de politie, maar dat wordt niet altijd gedaan, zo blijkt uit het onderzoek van Knack. Diensten denken bijvoorbeeld van elkaar dat ze de verdwijning al meldden. De samenwerking moet dus beter, vindt Heidi De Pauw van Child Focus. "Het is heel erg belangrijk dat wanneer iemand met de verdwijning van een niet-begeleide minderjarige geconfronteerd wordt, dat daar aangifte van wordt gedaan bij de politie. En dat alle betrokken diensten, parket, politie, Dienst Vreemdelingenzaken, Dienst Voogdij, samen gaan werken en informatie uitwisselen, zodanig dat dat eventueel tot de oplossing kan leiden van de verdwijning", aldus De Pauw. 

Afghaanse jongens

De minderjarige vreemdelingen die verdwijnen zijn meestal jongens, zo blijkt uit cijfers van Child Focus. In 4 op de 5 gevallen is dat zo. Een derde daarvan is afkomstig uit Afghanistan. Daarna volgt Marokko (13 procent), Eritrea (6 procent) en Syrië (5 procent). In totaal hebben de minderjarigen 34 verschillende nationaliteiten.

Taskforce Verdwijningen blijkt flop

Zo'n twee jaar geleden werd in ons land nog een Taskforce Verdwijningen opgericht. Die kwam er na de verdwijning van de 9-jarige Brahim Bakali. De jongen raakte spoorloos bij de Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel. Hij was naar daar gebracht om zich in te schrijven zodat opvang voor hem kon worden gezocht. Maar hij verdween tijdens de lunchpauze. Opvallend, niemand van de Dienst deed aangifte van de verdwijning.

Maar de Taskforce Verdwijningen slaagde er niet in om een gemeenschappelijk protocol op te stellen, om de samenwerking en informatiedoorstroming tussen de bevoegde diensten te verbeteren. Dat kwam voornamelijk omdat de kabinetten Justitie en Asiel en Migratie het niet eens  geraakten, schrijft Knack. 

Meest gelezen