Podvis #12: Is de antivaccinatiebeweging een gevaar voor onze gezondheid?

De mazelen zijn terug van (eigenlijk nooit helemaal) weggeweest. Bij ons in Europa, maar vooral in de Verenigde Staten is een forse stijging van het aantal gevallen van mazelen te zien. Volgens experts is dat te wijten aan de groeiende invloed van de antivaccinatieweging, een groep mensen die om diverse redenen weigert om zichzelf of hun kinderen in te enten. Moeten we ons zorgen maken over deze 'antivaxers'? Lode Roels zocht het uit in deze nieuwe Podvis.

Beluister hier de twaalfde aflevering van Podvis:

Volgens cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) werden in januari van dit jaar bij meer dan 60.000 mensen wereldwijd mazelen vastgesteld. Dat zijn er flink meer dan de jaren voordien. De WHO waarschuwt voor de risico’s van ziektes waarvan we dachten dat ze tot het verleden behoorden. Bof, rubella, kinkhoest en dus ook mazelen.

Tegelijkertijd zien we, vooral in de Verenigde Staten, dat de ‘antivaxers’ de wind in de zeilen hebben. Deze groep mensen vreest dat kinderen autistisch worden door vaccins, ziet in de vaccinaties een complot van de overheid of weigert inentingen om religieuze redenen. En dat ondanks de overweldigende wetenschappelijke bewijslast die het nut van vaccins aantonen.

Is de antivaccinatiebeweging een gevaar voor onze gezondheid? Welke argumenten gebruiken de aanhangers? En merken we daar ook in ons land wat van? Met die vragen trokken we naar Pierre Vandamme, professor vaccinologie aan de universiteit Antwerpen, Veerle Vekemans, adviserend arts van Kind en Gezin, Mieke Houthaeve, een gepensioneerde verpleegkundige die erg kritisch is over vaccins en Dirk Devroey, professor Huisartsgeneeskunde aan de Vrije Universiteit Brussel.

Meest gelezen