Vaarwel Dag van de Arbeid, welkom Dag van de Bijscholing!

Veel Belgische werknemers kunnen de steeds sneller veranderende werkomstandigheden niet meer bijbenen. Sterke digitale vaardigheden zijn een vereiste om de jobs van de toekomst te kunnen uitvoeren. Waarom niet ijveren voor meer bijscholing, vindt Bob Vanstraelen.

De Dag van de Arbeid is een bijzondere feestdag. Op die dag staan we stil bij de strijd van arbeiders om betere werkomstandigheden. Nu die verworvenheden zo vanzelfsprekend zijn, is het tijd om deze nobele strijd een andere invulling te geven. Waarom zouden we de Dag van de Arbeid geen andere insteek geven, de Dag van de Bijscholing bijvoorbeeld? Dan leggen we de vinger op een veel actuelere wonde: het gebrek aan opleiding en bijscholing waardoor zoveel Belgische werknemers de steeds sneller veranderende werkomstandigheden niet meer kunnen bijbenen.

Levenslang leren is essentieel om relevant te blijven op de arbeidsmarkt. In deze vierde industriële revolutie en met de opkomst van kunstmatige intelligentie zijn digitale vaardigheden geen overbodige luxe meer. Bestaande banen verdwijnen en transformeren, en nieuwe jobs zien het levenslicht. Onderwijs is één van de middelen om van die uitdagingen opportuniteiten te maken.

Volgens eigen onderzoek vrezen veel Belgische werknemers dat hun schoolopleiding hen niet voldoende heeft gewapend voor de arbeidsmarkt van de toekomst. Maar voor scholen en universiteiten is het nu eenmaal moeilijk om de veranderende arbeidsmarkt voor te blijven. In het tempo waarin die vandaag evolueert, verstrijkt de houdbaarheidsdatum van eender welke opleiding sneller dan ooit tevoren. We moeten ons aanpassen aan het feit dat zelfs de beste opleidingen ons slechts enkele jaren echt van nut zullen zijn. 

Maak levenslang leren mogelijk (of anders…)

Nu de ene technologie de andere niet snel genoeg kan verdringen, is het vanzelfsprekend dat we onze hele carrière lang moeten bijscholen. Toch blijkt uit een Europese Eurostat-enquête dat een luttele 9,7 procent van de 25- tot 64-jarige Belgen levenslang leert. Dat percentage ligt aanzienlijk lager dan in onze buurlanden Frankrijk en Nederland, waar het meer dan 20 procent bedraagt. Daarmee behoort België tot de zwakste landen van Europa. Werknemers moeten zelf openstaan voor bijkomende opleidingen, maar ook de werkgever moet hen er de tijd, ruimte en de nodige middelen voor geven. Door hun medewerkers beter op te leiden verhogen ze hun retentie én versterken ze de kwaliteit van hun producten of diensten.

In het tempo waarin die vandaag evolueert, verstrijkt de houdbaarheidsdatum van eender welke opleiding sneller dan ooit tevoren.

Een verstandige bedrijfsleider wacht niet tot de werknemers komen vragen om relevante opleidingen. Levenslang leren is een onmisbaar onderdeel van het DNA. Denk bijvoorbeeld aan het aanbieden van online opleidingen, waarmee werknemers zich voortdurend op alle mogelijke vlakken verder kunnen bekwamen. 

Haal de Belgen uit het klaslokaal

En België staat, meer dan andere landen, voor een ander obstakel. De meeste Belgen verkiezen namelijk nog altijd de traditionele leeromgeving - een leerkracht vooraan en de leerlingen fysiek aanwezig in het klaslokaal - boven de online varianten, die nochtans veel flexibeler zijn. 

Een verstandige bedrijfsleider wacht niet tot de werknemers komen vragen om relevante opleidingen. Levenslang leren is een onmisbaar onderdeel van het DNA.

Maar wegens een te beperkt aanbod is de kans vandaag klein dat een werknemer een relevante opleiding vindt. Daarom heb ik voor iedereen hetzelfde advies klaar, schaamteloos gestolen uit de baseball-klassieker ‘Field of Dreams’: “Build it and they will come!” Als je voorziet in een volledig en gebruiksvriendelijk online leerplatform, zullen de werknemers er snel de weg naar vinden, en het levenslang leren omarmen.

Intussen wens ik jullie allemaal een welverdiende Dag van de Bijscholing!      

VRT NWS wil op vrtnws.be een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat over actuele thema’s. Omdat we het belangrijk vinden om verschillende stemmen en meningen te horen publiceren we regelmatig opinieteksten. Elke auteur schrijft in eigen naam of in die van zijn vereniging. Zij zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst. Wilt u graag zelf een opiniestuk publiceren, contacteer dan VRT NWS via moderator@vrt.be.

Meest gelezen