Met 60.000 handtekeningen kunnen Walen voortaan een gewestelijk referendum organiseren

Het Waals parlement heeft de voorbije nacht een decreet goedgekeurd dat het mogelijk maakt een referendum te organiseren over gewestelijke materies. Tot nu toe kende Wallonië, net als Vlaanderen, alleen referenda op het niveau van de gemeente. Wallonië is de eerste regio die deze stap zet.

De discussie over een gewestelijk referendum leeft al lang in Wallonië en is nu eindelijk beslecht, met bijna-unanimiteit van stemmen in het parlement. Het referendum wordt raadgevend, dus niet bindend. Al is een referendum met een duidelijke meerderheid uiteraard niet makkelijk te negeren door de politiek.

Het referendum kan er komen op initiatief van het Waals parlement zelf of het kan worden afgedwongen door de bevolking. In dat laatste geval moeten minstens 60.000 burgers van 16 jaar of ouder hun handtekening zetten. Dat kan overigens ook elektronisch.

Het referendum moet gaan over gewestelijke materies, zoals ruimtelijke ordening, milieu of wonen. Er zijn wel enkele beperkingen. Onderwerpen als fiscaliteit en begroting zijn uitgesloten. En er mag geen referendum worden georganiseerd op minder dan zes maanden van de verkiezingen.

Meest gelezen