Illustratie: Trui Chielens

Podcast "De stand van het land #1": Migratie en Identiteit

Dit is "De stand van het land", een podcastreeks naar aanleiding van de komende verkiezingen. In zeven hoofdstukken maken Gunter Joosen en Jan Holderbeke de balans op van het regeringswerk, en peilen ze naar hoe het verder moet. In deze aflevering nemen Gunter en Jan migratie en identiteit onder de loep.

Beluister hier de eerste aflevering van De stand van het land

Luister ook naar De stand van het land op:

De grote migratiegolven werpen vragen op over de draagkracht van onze samenleving. Een op drie Belgen voelt zich niet meer thuis in eigen land. Sommigen vragen zich af of onze sociale zekerheid zal standhouden. Ook andere basiswaarden staan onder druk. De scheiding der machten bijvoorbeeld, denk aan politieke aanvallen op rechterlijke beslissingen in asieldossiers. Internationale verdragen, zoals de Conventie van Genève of het VN-Migratiepact, worden in vraag gesteld.

Meest gelezen