Videospeler inladen...

Uw belastingaangifte in cijfers: wie kiest nog voor papier? En waar gaat al dat geld eigenlijk naartoe?

Jaar na jaar daalt het aantal mensen dat de personen­belasting nog op papier invult. Veel meer belastingplichtigen krijgen nu een voorstel van vereenvoudigde belasting­aangifte in de bus, zo blijkt uit cijfers die minister van Financiën Alexander De Croo en de federale overheidsdienst Financiën hebben vrijgegeven.

In 2019 zullen meer dan 3,2 miljoen Belgen een voorstel van vereenvoudigde aangifte in de bus krijgen, of meer dan vier op de tien belastingplichtigen. Het gaat dan om gepensioneerden of mensen met een uitkering, maar ook bijvoorbeeld om gezinnen met een stabiele aangifte. In 2018 waren dat er 3,02 miljoen, maar liefst 825.000 stuks meer dan een jaar eerder.

"90 procent (88 procent om precies te zijn, red.) van de belastingplichtigen accepteert die vereenvoudigde aangifte", vertelt minister van Financiën Alexander De Croo. Dat betekent dat er voor miljoenen belastingplichtigen ook geen extra actie meer nodig is als ze hun aangifte indienen.

Van de zowat zeven miljoen belastingplichtigen vulden in 2018 net geen 625.000 Belgen nog een papieren aangifte in. Papier moest de voorbije jaren plaats ruimen voor de vereenvoudigde aangifte en de aangiftes via tax-on-web. 

In 2018 vulden 1,56 miljoen Belgen hun aangifte elektronisch in, en 1,21 miljoen mensen deden dat via hun boekhouder of mandataris. Dat zijn er iets minder dan het jaar daarvoor. De fiscus wijst voor die daling op het succes van de vereenvoudigde aangifte. Nog zowat 640.000 mensen lieten hun aangifte invullen door een ambtenaar.

Meer codes

Na de vermindering van het aantal codes op de belastingaangifte in 2018 zijn er dit jaar opnieuw meer codes in te vullen op de belastingbrief. Die gaan vooral over belastingverminderingen en over pensioenen. Voor de Vlamingen stijgt het aantal codes van 823 in 2018 naar 829 dit jaar, voor Brusselaars van 807 naar 814.

Maar de meeste mensen moeten zich geen zorgen maken over die stijging, zo blijkt. "Meer dan 80 procent van de burgers vult minder dan twintig codes in", legt Philippe Jacquij, administrateur-generaal van de Fiscaliteit, uit.

En waar gaat dat geld naartoe?

Een heropgevist idee dit jaar is een document bij de papieren en online belastingaangifte dat aangeeft waar dat geld het voorbije jaar voor gebruikt werd. "We hebben dat in een ver verleden ook al eens gedaan. Dat initiatief hebben we nu weer opgenomen", vertelt Francis Adyns, woordvoerder van de overheidsdienst Financiën.

En dat levert een interessant overzichtje op. Zo toont Financiën nu dat een vijfde van de totale pot in 2017 naar de pensioenen ging. Bijna 15 procent ging naar gezondheidszorg en 12 procent naar onderwijs. Het minste geld ging in die vergelijking naar cultuur en recreatie, fundamenteel onderzoek, milieuzorg en Defensie.

Kijk je naar welke overheidsniveaus het meeste geld kregen, dan zie je dat vooral de sociale zekerheid (37%) en de gewesten en gemeenschappen (32%) goed bedeeld werden. De federale overheid en het lokale niveau moesten het met min of meer een zesde van de publieke uitgaven doen.

O ja: let op met buitenlandse rekeningen!

Opvallend nog: ruim 200.000 Belgen krijgen de komende dagen een brief in de bus van de overheidsdienst Financiën. Die waarschuwt hen dat ze vorig jaar hebben nagelaten een rekening in het buitenland aan te geven.

Wie een buitenlandse rekening heeft, is verplicht om dat aan te geven in de aangifte van de personenbelasting. Maar meer dan de helft van de Belgen die in 2017 een rekening in het buitenland hadden - zo'n 200.000 - heeft dat in 2018 niet aangegeven. Het kan bijvoorbeeld gaan om studenten die op Erasmus in het buitenland waren.

Wie buitenlandse rekeningen niet aangeeft, riskeert een boete van 50 tot 1.250 euro en een belastingverhoging van 10 tot 200 procent

Omdat zo veel mensen dat vergeten waren, zijn die boetes uiteindelijk niet geïnd. Maar de komende dagen krijgen die mensen dus wel een brief in de bus met een waarschuwing. Wie de rekeningen niet aangeeft, riskeert een boete van 50 tot 1.250 euro en een belastingverhoging van 10 tot 200 procent.

Wees op tijd

Wie zijn of haar belastingaangifte nog op papier indient, moet dat ten laatste op 28 juni doen. Voor de mensen die dat via tax-on-web doen, is 11 juli de uiterste datum. Wie een voorstel van vereenvoudigde aangifte heeft gekregen en daarmee akkoord is, moet niets doen. Bent u niet akkoord, dan gelden bovenstaande inleveringsdata voor de gewijzigde aangiftes. Aangiftes via de boekhouder of mandataris kunnen tot 24 oktober.

Traditioneel organiseert de fiscus ook invulsessies voor wie hulp nodig heeft bij de jaarlijkse fiscale oefening. Dat kan op bijna 600 plaatsen, in onder meer kantoren van de overheidsdienst, maar ook in de gemeenten en zelfs sommige winkelcentra. Dat kan van 2 mei tot 28 juni.

Bekijk hier ook het verslag van Kerlijne Everaet in Het Journaal:

Videospeler inladen...

Meest gelezen