Illustratie: Trui Chielens

De stand van het land #7: Welzijn

Dit is "De stand van het land", een podcastreeks naar aanleiding van de komende verkiezingen. In zeven hoofdstukken maken Gunter Joosen en Jan Holderbeke de balans op van het regeringswerk, en peilen ze naar hoe het verder moet. In deze aflevering nemen Gunter en Jan welzijn onder de loep.

Beluister hier de laatste aflevering van De stand van het land:

Welzijn is bij uitstek de sector die de gecompliceerde structuur van ons land blootlegt. Pensioenen is een homogeen federale bevoegdheid, maar voor de rest, of je nu spreekt over welzijn, over gezondheidszorg, of zelfs over een specifiek thema als armoede, telkens zijn de bevoegdheden versnipperd over het federale en het regionale niveau. En dat maakt het beleid er niet bepaald makkelijker op. 

Meest gelezen