Tekenen voor een kot en erna annuleren? Nieuwe huurregeling voor koten van kracht

Huurcontracten die vanaf januari zijn afgesloten vallen onder het Vlaams Woninghuurdecreet. Eén van de vernieuwingen uit het decreet betreft het recht van studenten om een huurovereenkomst vroegtijdig te beëindigen. Dat kan zelfs voor de eigenlijke huurperiode van start is gegaan. 

Naast ijverig blokken zijn studenten tijdens deze periode ook bezig met het zoeken naar een kot voor komend academiejaar. Wat betreft die zoektocht is sinds 2019 een belangrijke nieuwe regeling van toepassing. In het Vlaams Woninghuurdecreet, dat begin januari gelanceerd werd, staat namelijk een bepaling over de opzeggingsmogelijkheid van een huurcontract.

Tot 3 maanden vóór de inwerkingtreding van het contract kan een huurder kosteloos zijn of haar overeenkomst vroegtijdig beëindigen. Concreet kan een huurcontract dat bijvoorbeeld start op 15 september dus zonder kosten worden geannuleerd, indien dat voor 15 juni gebeurt.

En daar knelt het schoentje voor veel koteigenaars. Volgens hen bestaat het risico dat studenten bij verschillende koten een contract zullen aangaan, om uiteindelijk één verblijf te kiezen. Dat een huurder last minute (en kosteloos) een contract kan opzeggen, betekent voor huisbazen een grotere kans op een onverhuurd kot bij de start van het academiejaar.

De regeling werd ingevoerd zodat studenten met tegenvallende schoolresultaten hun contract zouden kunnen opzeggen. Het is volgens Leuvense Overkoepelende Kring Organisatie (LOKO) dan ook een goede manier om studenten te beschermen tegen onnodige kosten. De opzeggingsmogelijkheid is bovendien niet absoluut. Indien de overeenkomst minder dan drie maanden op voorhand wordt beëindigd, moet een opzeggingskost van twee maanden huur worden betaald.  Raadpleeg voor meer informatie over het Vlaams Woninghuurdecreet www.wonenvlaanderen.be. 

Bekijk hieronder de reportage uit "Het Journaal": 

Videospeler inladen...

Meest gelezen