Weinig animo voor plannen van Amsterdam om vervuilende auto's te weren

Het kabinet in Nederland ziet niets in de plannen van Amsterdam om in 2030 geen vervuilende benzine- en dieselauto's meer in de stad toe te laten. Dat heeft de Nederlandse staatssecretaris van Infrastructuur Stientje van Veldhoven laten weten. Eerder had Amsterdam te kennen gegeven dat het in 2030 geen vervuilende auto's meer in de stad wil. 

Subsidies en overgangsregelingen moeten autobezitters helpen afstand te doen van hun benzine- en dieselauto's en doen overstappen op elektrisch vervoer, klonk het. "Na roken, slecht eten en weinig bewegen is vieze lucht het vierde grootste gezondheidsrisico voor de Amsterdammer. Amsterdammers leven gemiddeld een jaar korter door vieze lucht. We gaan er alles aan doen om die situatie te verbeteren", had de Amsterdamse wethouder Sharon Dijksma gezegd. De plannen worden in mei in de gemeenteraad besproken.

"Schone lucht is belangrijk, dus goed dat steden daar plannen voor maken en mensen helpen bij de overstap naar schonere auto's. Een verbod op alle benzine en dieselauto's is voor mij nu niet aan de orde", reageert staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat van Veldhoven nu.

In de Tweede Kamer ziet een meerderheid ook niets in het voorstel. Amsterdam wil te snel, reageerde Matthijs Sienot van D66. "Totaal onrealistisch", oordeelde CDA'er Maurits von Martels. Ook VVD, PVV en FVD reageren afwijzend.

Als eerste stap mogen dieselpersonenauto's van vijftien jaar en ouder de ring binnen de A10 vanaf 2020 niet meer binnen. Bestaande milieuzones voor vrachtwagens en bestelauto's worden groter. Bussen en touringcars krijgen vanaf 2022 ten zuiden van Amsterdam CS te maken met beperkingen en vanaf 2025 mogen er binnen de bebouwde kom alleen schone brom- en snorfietsen komen.

Voor benzineauto's is er nog geen concreet jaartal vastgesteld, maar richting 2030 worden steeds meer gebieden uitstootvrij en dus niet meer toegankelijk voor auto's op fossiele brandstoffen. Subsidies en overgangsregelingen moeten autobezitters helpen over te stappen op elektrisch vervoer.

Meest gelezen