James Arthur Photography

Wiskundeleerkracht heeft steeds vaker geen diploma wiskunde: "Beroep is niet populair"

De leerkracht aardrijkskunde, informatica of economie die wiskunde geeft in het middelbaar: op meer en meer scholen is het eerder regel dan uitzondering. Nog maar 62 procent van de Vlaamse wiskundeleerkrachten heeft een diploma van een wiskundige opleiding. Open VLD wil dat het beroep aantrekkelijker wordt en dat mensen uit andere sectoren makkelijker kunnen instromen in het onderwijs.

Vijf jaar geleden had nog 67 procent van de Vlaamse wiskundeleerkrachten een "geschikt" diploma. Dat betekent een diploma van een wiskunde-opleiding, een ingenieursdiploma of een master in de fysica. Vandaag is dat nog 62 procent. Vooral in de derde graad van het secundair onderwijs is het probleem groot: bij de startende leerkrachten hebben daar 8 op de 10 geen diploma uit een wiskunderichting.

"De scholen mogen zelf bepalen wie de juiste persoon is om voor de klas te staan. Ze moeten vaak roeien met de riemen die ze hebben, want er is een groot tekort aan leerkrachten," zegt Franc Bogovic, Vlaams parlementslid voor Open VLD, in "De Ochtend" op Radio 1. "En mogelijk is daar toch een kwaliteitsprobleem. Ik heb met leerkrachten gesproken, die zeggen mij allemaal dat ze met moeilijkheden kampen. Zij hebben het niet makkelijk om een goeie cursusvoorbereiding te maken. Of om te weten hoe sommige dingen worden uitgelegd en hoe sommige vragen worden beantwoord."

Veel ingenieurs zouden perfecte wiskundeleerkrachten zijn. Laat hen makkelijker overstappen van de privé naar het onderwijs

Franc Bogovic, Vlaams parlmentslid Open VLD

Kantelpunt

Wiskundeleerkracht Filip Moons ondervindt het probleem aan den lijve in het Hoofdstedelijk Atheneum Karel Buls in Laken: "Elke keer als wij op zoek moeten naar een nieuwe wiskundeleraar, is het de adem inhouden. Gaan we iemand vinden? Voor de derde graad vragen wij ook altijd aan de lerarenopleiding van de VUB om zéker een stagiair te sturen, om voorbereid te zijn als we iemand nieuw nodig hebben."

Moons vindt het niet noodzakelijk een drama dat ook mensen met andere diploma's wiskunde geven in het secundair onderwijs: "We hebben die mensen nodig, want er zijn veel te weinig wiskundigen in Vlaanderen. En ik denk dat een aantal profielen zoals economisten dat heel goed doen. Zeker in klassen waar wiskunde niet de hoofdrol speelt. Maar het grote probleem - en op dat kantelpunt zitten we stilaan- is dat ook in de echt wiskundige richtingen in het middelbaar, zoals wetenschappen-wiskunde, latijn-wiskunde en economie-wiskunde, geen wiskundige meer voor de klas staat. En daar maken we ons zorgen over."

Beluister het gesprek met Filip Moons in "De ochtend":

Knelpuntberoep

Dé grote oorzaak van het probleem is volgens Franc Bogovic dat het beroep van wiskundeleerkracht niet meer populair is: "In de eerste en tweede graad denk ik dat het vooral komt doordat de mensen die een bachelor onderwijskunde volgen, vaak andere opties gaan opzoeken. Dus als we die in het onderwijs kunnen houden dan is het probleem daar opgelost. In de derde graad is het probleem veel groter. Daar komt het tekort aan wiskundeleerkrachten vooral doordat er minder jongeren kiezen voor een hogere wiskunde-opleiding."

Open VLD pleit ervoor om het beroep van leerkracht aantrekkelijker te maken. "We zijn de afgelopen legislatuur al bezig geweest met dingen bij te sturen in het onderwijs, maar die hervormingen vragen tijd. Wat wij bijvoorbeeld nog meer willen, is de flexibilisering van het leerkrachtenberoep, daar zijn we niet meer aan toe gekomen. Het moet ook een mogelijkheid zijn om goeie leerkrachten meer te belonen."

Daarnaast wil Open VLD ook inzetten op een betere zij-instroom in het onderwijs: "Er zijn bijvoorbeeld oudere ingenieurs die perfect inzetbaar zouden zijn als wiskundeleerkracht in de hogere klassen, maar het is nu nog te moeilijk om die overstap te maken van de privésector naar het onderwijs. Die mensen kunnen bijvoorbeeld hun anciënniteit niet meenemen en moeten onderaan de loonschaal beginnen."

Meest gelezen