Pensioenexpert Frank Vandenbroucke: “Laat de pensioenleeftijd op 67 jaar”

Pensioenexpert Frank Vandenbroucke vindt het geen goed idee om de wettelijke pensioenleeftijd te verlagen van 67 naar 65 jaar. “Het heeft geen zin weer te beginnen debatteren over het verlagen van de pensioenleeftijd naar 65 jaar. We zijn voorbij dat station, laat het nu maar zo”, zegt de professor en oud-SP.A-politicus in een interview in De Tijd.

SP.A maakte vorige week duidelijk dat de partij niet in een regering zal stappen als de verhoging van de pensioenleeftijd niet wordt teruggedraaid. De federale regering heeft de afgelopen legislatuur beslist om die leeftijd tegen 2030 te verhogen van 65 naar 67 jaar.

Pensioenexpert Frank Vandenbroucke, die in een vorig leven SP.A-voorzitter en -minister was, ziet er geen heil in om de beslissing terug te draaien. De professor haalt daarvoor berekeningen aan van het Planbureau.

Daaruit blijkt dat pensioenuitgaven tegen 2040 met 1,9 procent van het bruto binnenlands product (bbp) zouden stijgen, als we even lang blijven werken als we nu doen. “Dat is meer dan 8 miljard euro en dat is véél geld”, stelt Vandenbroucke in het interview in De Tijd.

Veel geld

Vandenbroucke zet ook vraagtekens bij het voorstel van de socialisten om iedereen een minimumpensioen van 1.500 euro te geven. “Als je tegelijk, zoals de SP.A, nog eens de wettelijke pensioenleeftijd afschaft en mensen met een korte loopbaan nog altijd op 65 jaar wilt laten gaan, dan ben je dingen aan het combineren die buitengewoon veel geld gaan kosten.”

De professor spaart ook zijn kritiek niet op het pensioenbeleid van de regering-Michel.  Vandenbroucke was een expert in de Commissie Pensioenhervorming die de regering advies gaf over het pensioenbeleid. Maar met dat advies is volgens Vandenbroucke te weinig gedaan.

“Het beleid heeft tot een volledige impasse geleid. De regering heeft snel en zonder naar een breed draagvlak te zoeken beslist om de wettelijke pensioenleeftijd te verhogen naar 66 jaar in 2025 en 67 jaar in 2030.”

Door dit snel te beslissen zonder overleg met de vakbonden heeft de regering het zichzelf moeilijk gemaakt om te hervormen, concludeert Vandenbroucke.

Zelf kiezen

Volgens de professor moet een volgende regering werk maken “van een gedragen en transparant pensioensysteem", waarin mensen de flexibiliteit moeten krijgen om het moment te kiezen waarop ze met pensioen gaan.

“Ik vind dat mensen nog altijd op 62 jaar met pensioen moeten kunnen gaan als ze een voldoende lange loopbaan hebben. Maar dan moet je wel correcties inbouwen zodat mensen die langer werken worden beloond.”

“Iemand die vroeger met pensioen gaat, krijgt gedurende een langere periode een pensioen. Dat pensioen moet daarom lager liggen om van een eerlijk systeem te kunnen spreken. Die correcties bestaan in haast alle pensioenstelsels over de hele wereld en ze bestonden ook bij ons, maar ze werden helaas afgeschaft.” En dat laatste neemt Vandenbroucke de ontslagnemende regering kwalijk. “Dat is vreemd voor een regering die langer werken promoot.”

Het volledige interview staat ook op de website van De Tijd.

Meest gelezen