Gebruikers medicinale cannabis dreigen met rechtszaak tegen federale overheid

Een groep gebruikers van medicinale cannabisolie heeft federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block in gebreke gesteld en dreigt met een rechtszaak als er niet dringend werk wordt gemaakt van wetgeving die het gebruik van die cannabisolie mogelijk maakt. Volgens hun advocaat, meester Walter Van Steenbrugge, toont de minister begrip voor het standpunt van zijn cliënten. "Ze had ook een wetsontwerp voorbereid maar dat is gesneuveld toen de regering viel", zegt de advocaat. "We volgen de zaak nu op en als die wetgeving er niet snel komt, dagvaarden we."

"Het gaat om een groep mensen die medicinale cannabisolie voorgeschreven krijgen, onder meer omdat ze chronische pijn lijden", zegt meester Van Steenbrugge. "Die mensen krijgen dus wel een voorschrift maar moeten nu naar het buitenland, Nederland onder andere, om die olie te gaan halen. Ze moeten zich dus schuldig maken aan illegale praktijken om te krijgen wat hen door een dokter wordt voorgeschreven."

Eén van de mensen achter de ingebrekestelling, Patrick Dewals, heeft het over een nonbeleid vanwege de ontslagnemende minister van Volksgezondheid. "De onmogelijkheid om in België op legale wijze medicinale cannabis te kunnen verkrijgen op doktersvoorschrift, houdt een schending in van het recht op bescherming van de gezondheid, van het recht op gezondheidszorg, van het recht om een menswaardig bestaan te kunnen leiden met eerbiediging van het privéleven, en tenslotte ook van het recht op leven", zegt de man, die bachelor in de psychiatrische verpleegkunde, master in de politieke wetenschappen, en master in de politieke filosofie is, en de auteur is van het boek 'Medicinale cannabis. Meer dan een medische kwestie'.

"Aan die grond -en mensenrechtenschendingen moet zo snel mogelijk een eind gemaakt te worden", gaat Dewals verder. "De overheid moet onmiddellijk de distributie van medicinale cannabis mogelijk maken. Dat kan via import vanuit Nederland, Canada of Israël en via verdeling ervan in Belgische apotheken. Daarnaast vragen we dat patiënten met een voorschrift voor medicinale cannabis niet langer zouden vervolgd worden door politie en justitie, en dat zij zelf cannabisplanten zouden mogen telen, eventueel via de hulp van een mantelzorger of van een 'cannabis social club'."

Volgens Dewals moet er ook een lijst met indicaties komen waarvoor het gebruik van medicinale cannabis succesvol kan zijn en mag worden voorgeschreven, moet het lessenpakket van de studenten geneeskunde aangepast worden en moeten huisartsen de toelating krijgen om cannabis voor te schrijven zonder de verplichting verbonden te zijn aan een ziekenhuis, én om cannabis ook voor andere indicaties voor te schrijven indien de gebruikelijke therapie onvoldoende resultaat of te veel bijwerkingen geeft.

Volgens meester Van Steenbrugge is minister De Block niet doof voor de argumenten van zijn cliënten. "We hebben van haar een antwoord gekregen waarin ze ons inhoudelijk gelijk geeft", zegt de advocaat. "Ze zegt het nodige te willen doen om de wetgeving en uitvoeringsbesluiten te voorzien, en had naar eigen zeggen al een wetsontwerp klaar maar dat werd doorkruist door de val van de regering. We gaan de situatie nu van nabij opvolgen en als die wetgeving er niet snel genoeg komt, zullen we dagvaarden."

Of die dagvaarding er nog zou komen voor de verkiezingen van 26 mei, is onduidelijk.

Meest gelezen