Marc Van de Looverbosch: "N-VA en CD&V kunnen de as zijn waarrond volgende Vlaamse regering gevormd wordt"

De verkiezingen komen steeds dichterbij en dat blijkt ook uit de politieke actualiteit. Waar het meest naar uitgekeken werd, was allicht het debat tussen N-VA-voorzitter Bart De Wever en Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V), beiden uitgesproken kandidaat voor het minister-presidentschap in Vlaanderen. Hoe keek VRT NWS-journalist Marc Van de Looverbosch naar het politieke weekend?  

Zondag ging Bart De Wever in "De zevende dag" in debat met Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). De Wever en Crevits zijn de enigen die zich tot nu toe officieel kandidaat gesteld hebben voor de functie van minister-president in de Vlaamse regering. Een kanseliersdebat dus.  

En dat ging er zeer hoffelijk en bij momenten zelfs grappig aan toe. "Het is zelden gezien hoe twee toppolitici het zo tegen elkaar opnemen. Laat ons eerlijk zijn: de meeste mensen die in debat moeten treden met De Wever lopen al drie dagen op voorhand rond met zenuwen. Bij Crevits was daar weinig van te merken. Ze pareerde zeer goed."

Het zou anderzijds ook niet slim zijn van Bart De Wever om een van de populairste en sympathiekste politici aan te vallen of te schofferen. "CD&V rekent in Vlaanderen op een Crevits-wave. In West-Vlaanderen gaat ze dat ongetwijfeld zeer goed doen, in Antwerpen zal het De Wever zijn."

Grootste thema in het debat was onderwijs, en daar zien we een nieuwe bocht van de N-VA, na het rekeningrijden enkele weken geleden. "Het digitaal inschrijven aan de school moet stopgezet worden, zegt de N-VA. En dat terwijl de partij enkele weken geleden nog mee een decreet goedkeurde dat dat mogelijk maakte. De N-VA zegt nu: "Nee, ouders moeten zelf hun school kiezen, de overheid hoeft zich niet te moeien." En dat kwam wel aan bij Crevits."

N-VA en CD&V kunnen een as vormen waarrond een volgende Vlaamse regering kan worden gevormd, met De Wever als minister-president en Crevits in een glansrol.

Marc Van de Looverbosch

Intussen doen al theorieën over mogelijke coalities de ronde. "De Wever lijkt bijna zeker. Crevits kan enkel Vlaams minister-president worden in een regering zonder de N-VA. Dan heb je wat De Wever een rood-groene as noemt, daar is CD&V bij nodig en wellicht ook Open VLD. Dat wordt een anti-N-VA-coalitie, en dat is geen evidentie."

Ondanks de duidelijke meningsverschillen lijkt de verstandhouding tussen N-VA en CD&V uitstekend. "N-VA en CD&V kunnen een as vormen waarrond een volgende Vlaamse regering kan worden gevormd, met De Wever als minister-president en Crevits in een glansrol."

Smet: "Afstand nemen van de PS in Brussel"

Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet (SP.A) was de politieke maandaggast in "De ochtend". Hij had het vooral over de problemen aan het Noordstation in Brussel. "Hij is het beu dat het Brussels Gewest de kop van Jut is en wijst naar de federale regering. Bevoegd minister Maggie De Block moet het oplossen en Smet wil helpen."

Voor de komende verkiezingen trekt Pascal Smet een Brusselse lijst, maar niet onder de vlag van de SP.A. "One Brussels" heet de lijst, waarop ook onafhankelijke en Franstalige kandidaten staan. "De schandalen van de PS in Brussel, daar willen ze duidelijk afstand van nemen. Met een open lijst dus."

Identiteit: "Berlijnse Muur van N-VA tegenover Vlaams Belang"

Vrijdag verscheen "Over identiteit", het boek van N-VA-voorzitter Bart De Wever. Daarin waarschuwt hij enerzijds voor het absoluut stellen van identiteit, wat volgens hem geleid heeft tot de opkomst van rechts-populistische partijen, en anderzijds voor cultuurrelativisme, het loslaten van identiteit.

"Wat we lezen, is een manifest van hoe de N-VA de Vlaamse identiteit wil invullen. Het is misschien ook wel bedoeld voor wat De Wever "de elite" noemt, de intellectuelen. Het gaat om een pleidooi voor een inclusieve samenleving, met een verlichte leidcultuur. Over de waarden van de verlichting, de scheiding van kerk en staat, de neutrale overheid, de gelijkheid van mannen en vrouwen, solidariteit, taal... Dat moet leiden tot een burgerschap waarvan opvalt dat je dat volgens De Wever pas kan krijgen na een examen en al dan niet een soort eed van trouw."

Bart De Wever wil hiermee een soort Berlijnse Muur optrekken tegen Vlaams Belang. "Voor wie denkt dat N-VA daar iets mee te maken heeft, neen, N-VA is geen Vlaams Belang light. De N-VA wil migranten en asielzoekers toelaten, maar wel onder zeer strikte voorwaarden. Dat was het signaal dat we vrijdag van De Wever gehoord hebben."

Beluister de volledige analyse van Marc Van de Looverbosch in "De ochtend":

Meest gelezen