BELGA/VAN ACCOM

48 urenstaking in gevangenissen: “Veiligheid is niet meer gegarandeerd”

Er is een 48 urenstaking aan de gang in alle gevangenissen van het land. Het gevangenispersoneel heeft sinds gisteravond 22 uur het werk neergelegd, uit protest tegen bijkomende besparingen. “Het is niet meer werkbaar”, zegt Gino Hoppe van de socialistische vakbond, die klaagt over een nijpend personeelstekort en algemene onveiligheid in onze gevangenissen.

De sociale onrust bij het gevangenispersoneel blijft maar duren. Na de grote staking van vorige zomer, waarbij drie weken lang het werk werd neergelegd, wordt sinds gisteravond opnieuw gestaakt in alle Belgische gevangenissen.

Dat bevestigt Gino Hoppe van de socialistische vakbond ACOD in “De ochtend” op Radio 1. Volgens de vakbondsman staken niet alleen de cipiers, maar ook de collega’s van de psychosociale diensten, de administraties en de verpleegkundigen.

We willen een duidelijk signaal geven dat het zo niet verder kan.

Gino Hoppe (ACOD)

Op drie mei was er nog overleg met het gevangeniswezen, maar dat heeft niks opgeleverd. Zowel ACV en ACOD heeft opgeroepen om te staken. En dat gebeurt nu 48 uur lang, sinds 22 uur gisteravond.

“We willen een duidelijk signaal geven dat het zo niet verder kan”, zegt Hoppe. “We weten dat het het einde van de legislatuur is, maar we willen aan de volgende minister van Justitie duidelijk maken dat de veiligheid niet meer gegarandeerd is, ook naar de burger toe. Dat lijkt ons toch wel een heel groot probleem.”

Aan de strafinrichting in Merksplas kwamen vanmorgen een deel van de stakende cipiers samen. Ze pleitten ervoor om de leeftijdsgrens in de huidige vacatures te laten vallen. Herbekijk hier het fragment uit Het Journaal (lees verder onder de beelden):

Videospeler inladen...

Binnen en buiten lopen

Wat is de oorzaak van dat veiligheidsprobleem? In de eerste plaats het nijpende personeelstekort, waardoor het personeel niet goed kan reageren op de agressie waarmee de cipiers dagelijks geconfronteerd worden. Ook kunnen ze hun vakantiedagen niet opnemen. 

Hoppe zegt dat het ook flink schort bij de beveiliging van bepaalde gevangenissen. “De infrastructuurwerken zijn een catastrofe. Ik ga er niet in detail over treden, maar in bepaalde inrichtingen is het niet moeilijk om binnen en buiten te lopen.”

Geens kop van Jut

De grote schuldige van de problemen in de gevangenissen is volgens Hoppe minister van Justitie Koen Geens (CD&V). “Ik had veel vertrouwen in hem en dacht dat hij iemand was waarmee we uit de vicieuze cirkel konden stappen die al 20 jaar bestaat. Maar daar is hij niet in geslaagd”, klaagt Gino Hoppe.

Hoppe kraakt het hele gevangenisbeleid in België af. “Het recidivecijfer in België zit bij de hoogste in Europa: meer dan 90 procent van de mensen die bij ons de gevangenis verlaten, komen er terug in.”

We moeten vaststellen dat mensen die in België worden opgesloten als nog slechtere mens de gevangenis verlaten.

Gino Hoppe (ACOD)

Dat komt volgens Gino Hoppe door een gebrek aan begeleiding binnen de gevangenismuren. “Het is de bedoeling om mensen beter te maken, maar we moeten vaststellen dat mensen die in België worden opgesloten als nog slechtere mens de gevangenis verlaten, omdat we die mensen niet goed kunnen begeleiden.”

Zowel op het vlak van bewaking als psychologische ondersteuning schieten de Belgische gevangenissen tekort. “We kunnen de mensen niet behandelen zoals de mensenrechten dat voorschrijven.”

Beluister het volledige gesprek met Gino Hoppe in "De ochtend" op Radio 1:

Geens: "Besparingen teruggedraaid"

Minister van Justitie Koen Geens heeft intussen ook gereageerd op de kritiek. "Tijdens deze legislatuur zijn de besparingen op aanwervingen teruggedraaid en is er blijvend gerekruteerd", klinkt het in een perscommuniqué. "In totaal zijn er sinds 2014 1.403 nieuwe personeelsleden gestart in de gevangenissen."

Hij geeft toe dat de uitstroom van cipiers groot is, maar dat er ook nog 137 aanwervingen op stapel staan. "Er moet ook op toegezien worden dat er geschikte kandidaten instromen in deze belangrijke functie."

Nog volgens Geens is het budget voor het gevangeniswezen stabiel gebleven en zijn heel wat maatregelen genomen om de overbevolking terug te dringen. "Dat gebeurde onder meer door geïnterneerden te laten uitstromen naar forensisch psychiatrische centra en door veroordeelden zonder verblijfspapieren vervroegd terug te sturen naar het land van herkomst. Zo was er deze legislatuur een duurzame daling van 1.300 gedetineerden. In 2014 waren dit er 625 en in 2017 bijna 1.700."

Geens zegt nog dat ook het personeelsstatuut van het gevangenispersoneel werd verbeterd en dat ze beter beschermd werden tegen tegen klachten en gerechtelijke procedures. Ook worden opleidingen belangrijker en worden er inspanningen gedaan om jobs aantrekkelijker te maken.

Meest gelezen