Veroorzaakt de chemische verdelging van de buxusmot massale mezensterfte?

In Vlaanderen hebben bezorgde vogelliefhebbers al bijna 800 dode mezenkuikentjes gemeld via de website sosmezen.be. Dat zegt VELT, de Vereniging voor ecologisch leven en tuinieren. Vogelbescherming Vlaanderen roept op om alle dode mezen van de verschillende soorten te rapporteren. Alleen dan is onderzoek mogelijk naar de doodsoorzaak.  

Het is het tweede jaar op rij dat er een grote mezensterfte optreedt. Vorig jaar was mogelijk de vroege hitte de oorzaak, daardoor waren de buxusrupsjes al weg toen nieuwe meesjes uit het ei kropen. De buxusrups is het belangrijkste ingrediënt van het dieet van de mezenjongen. 

AP2011

Koolmees, staartmees, pimpelmees, dode mees...

De meldperiode loopt tot de zomer. Mezen kunnen 2 broedsels per seizoen hebben, en ook de bestrijding van de buxusmot loopt door. Wie dode meesjes vindt, wordt gevraagd om die niet alleen te melden, maar de overleden vogeltjes ook in een plastic zakje te bewaren in de diepvriezer. In juni zullen de natuurverenigingen de diertjes dan ophalen voor onderzoek om uitsluitsel te krijgen over de doodsoorzaak: chemische verdelgingsmiddelen of iets anders? 

Maar in Nederland zijn vorig jaar al in 5 dode nesten residu's van 15 chemische middelen gevonden. En de hoge sterfte begon daar al vroeger dan bij ons, net op het ogenblik dat de bestrijding van de buxusmot van start ging. Die motten veroorzaken de dood van de buxushaag. In Nederland geloven onderzoekers zeker dat er op zijn minst een link is.     

Het is toch absoluut de omgekeerde wereld dat we de natuurlijke bestrijder van de buxusrups chemisch uitroeien... 

Geert Gommers, VELT

Onwaarschijnlijk sympathieke en nuttige tuinvogel

De verschillende soorten mezen zijn graag geziene gasten in tuinen. Ze zijn bijzonder actief, op het acrobatische en roekeloze af, en geen mens stoort zich aan hun gekwetter en getjilp. "Daarom is het zo jammer dat we zo achteloos omspringen met onze wonderlijke gevederde vrienden in de tuin", betreurt Geert Gommers van VELT. "Voor te veel tuincentra en tuinbedrijven is erop los spuiten nog te zeer de normale reflex."

Als de link na onderzoek bewezen wordt, stappen VELT en Vogelbescherming Vlaanderen meteen naar de overheden om de chemische verdelgers te verbieden. Biodiversiteit is te belangrijk. "Of willen we echt tuinen zonder bijen, en zonder mezen?" Alle info vindt u hier.

de buxusmot
Leo Janssen

Meest gelezen