Bijna 18.000 Limburgers steken de grens over om te gaan werken

Nergens in Vlaanderen zijn er zoveel grensarbeiders als in Limburg. Bijna 18.000 Limburgers werken in Nederland. Het is dan ook geen toeval dat de universiteiten van Hasselt en Maastricht samen een kenniscentrum uitbouwen rond grensarbeid. Het nieuwe centrum zal de problemen in kaart brengen waarmee grensarbeiders te maken krijgen.

In totaal werken 32.000 Belgen in Nederland en 12.000 Nederlanders werken hier bij ons. Vooral Belgisch en Nederlands Limburg wisselen heel wat arbeidskrachten uit. Bijna 18.000 Limburgers hebben werk gevonden in Nederland en omgekeerd werken er 2.150 Nederlanders hier bij ons. "Een kenniscentrum was hier dan ook zeker op zijn plaats", zegt professor Elly Van de Velde van de UHasselt. Volgens haar is werken in het buitenland zeker een verrijking maar toch geeft ze iedereen de raad om zich vooraf goed te informeren over de financiële gevolgen.

Verschillende wetgevingen

Want België en Nederland hebben andere fiscale regels, ook de pensioenwetgeving en de sociale zekerheid zijn anders. "Die verschillen kunnen soms in het voordeel zijn van wie over de grens gaat werken, maar meestal is het andersom", zegt Elly Van de Velde. "Een concreet voorbeeld is bijvoorbeeld als je hier in België een huis bouwt terwijl je in Nederland werkt. Normaal gezien kan je de lening voor een huis fiscaal aftrekken op je belastingbrief. Maar als je belastingen in Nederland betaalt is dat niet evident. Er zijn daarover al verschillende uitspraken geweest van het Europees Hof van Justitie."

Kennis bijeenbrengen

Het is dus erg belangrijk om alle problemen en juridische oplossingen in kaart te brengen. Het kenniscentrum wil de grote groep grensarbeiders daarover beter informeren. Tegelijk zal het kenniscentrum de Nederlandse en Belgische overheden aanbevelingen doen om hun wetten beter op elkaar af te stemmen. Vanavond wordt het kenniscentrum officieel geopend. Zowel werkgevers- als werknemersorganisaties uit Nederland en België zullen aanwezig zijn, samen met de gouverneurs van beide Limburgen.  

Meest gelezen