Burgerlobby PRO wil lege zetels voor blanco en ongeldige stemmen

De burgerlobby PRO, die zowel in Vlaams-Brabant als in Limburg lijsten heeft ingediend voor de komende federale en Vlaamse verkiezingen, wil dat er in de parlementen een aantal zetels leeg blijven voor blanco en ongeldige stemmen. Volgens PRO ligt de oorzaak van blanco en ongeldige stemmen in veel gevallen bij het gebrek aan degelijk en geloofwaardig bestuur.

In Vlaams-Brabant overkoepelt PRO momenteel 14 lokale groepen, waarvan de meeste in oktober vorig jaar deelnamen aan de lokale verkiezingen. Er werden toen enkele grote successen behaald, zoals in Begijnendijk, waar "Samen" 26,7 procent van de stemmen haalde en met Bert Ceulemans momenteel de burgemeester levert. In Merchtem haalde PRO uit het niets 24,4 procent. Ook in Meise maakt PRO deel uit van het schepencollege. PRO streeft in de eerste plaats naar een nieuwe bestuurscultuur waarin de burger echt inspraak krijgt en systematisch, actief en transparant betrokken wordt bij het beleid.

"PRO wil het blanco/ongeldig stemmen of thuisblijven niet promoten, maar heeft veel begrip voor de betrokkenen en vindt dat elke stem actief verdiend moet worden", zegt Sofie Lapière van PRO. "De signalen van thuisblijvers en blanco/ongeldige stemmen moeten daarom fysiek vertegenwoordigd worden door lege zetels. Wanneer 10 procent van de kiezers niet of blanco stemt, moet ook maar 90 procent van de parlementsleden aangesteld worden. Zo worden partijen gestimuleerd om beter te werken, om zo de mensen achter die lege zetels te overtuigen volgende keer wel stemmen."

Om de burger echte inspraak te geven in het beleid wil PRO het concept van directe democratie toepassen. Zo hoeft de burger niet langer te kiezen wie in zijn plaats mag beslissen, maar kan hij zelf in referenda twee keer per jaar meebeslissen over thema's die de samenleving beroeren. De stellingen worden van onderuit aangebracht door mensen van alle politieke partijen of verenigingen, belangenverenigingen, academici of middenveldorganisaties en moeten voldoen aan criteria die worden bewaakt door een externe organisatie.

Meest gelezen