Een artistieke weergave van kosmische stralen (in blauw)
NASA/CXC/Univ. of Potsdam/L. Oskinova et al.

Chinezen zoeken naar oorsprong van kosmische straling

China heeft een nieuw observatorium voor ruimteonderzoek in gebruik genomen. Het is gebouwd op 4.400 meter hoogte en moet wetenschappers helpen om de oorsprong van kosmische straling te vinden.  

Kosmische stralen bestaan uit subatomaire deeltjes zoals protonen en neutronen. Ze reizen door de ruimte met een duizelingwekkende snelheid en raken voortdurend de aarde. Wetenschappers vermoeden dat de stralen onder meer afkomstig zijn van supernova's of exploderende sterren. Maar de exacte oorsprong valt moeilijk te achterhalen. 

Elektrisch geladen deeltjes

Dat komt omdat een deel van de deeltjes in de stralen elektrisch geladen zijn.  Op hun reis door de ruimte worden ze aangetrokken en afgestoten door de magnetische velden van hemellichamen, waardoor ze nooit in een rechte lijn de aarde bereiken. De stralen waarin de deeltjes reizen, worden met andere woorden voortdurend afgebogen. Het is dan ook heel moeilijk om het traject dat ze afleggen in kaart te brengen.

Een virtuele weergave van LHAASO
Institute of High Energy Physics

Het observatorium dat in China in gebruik is genomen heet LHAASO, een afkorting voor Large High Altitude Air Shower Observatory. Het heeft 4 grote detectoren waarmee hoogenergetische gammastralen bestudeerd worden. Dat zijn andere stralen dan kosmische stralen. Maar wetenschappers gaan ervan uit dat ze dezelfde oorsprong hebben. 

Gammastralen bevatten geen elektrisch geladen deeltjes, waardoor ze op hun reis door de ruimte minder afgebogen worden. Het traject dat ze afleggen, valt dus relatief makkelijk te volgen. En ook makkelijk te reconstrueren. LHAASO moet wetenschappers daarbij helpen. Als ze de bron van hoogenergetische gammastralen vinden, dan weten ze waarschijnlijk ook waar kosmische straling vandaan komt.  

Meest gelezen