Europese interne markt levert Belg gemiddeld 1.600 euro extra op

De Europese interne markt zorgt voor een gemiddelde inkomensstijging van 1.600 euro per persoon per jaar in België. Belgen profiteren zo meer van de interne markt dan heel wat andere Europeanen. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van de Duitse Bertelsmann Stiftung. 

De interne markt garandeert het vrij verkeer van goederen, diensten, personen en kapitaal. Economen Giordano Mion van de Universiteit van Sussex en Dominic Ponattu van de Bertelsmann Stiftung onderzochten voor meer dan 250 regio's de impact van de interne markt op het bruto binnenlands product per inwoner en per jaar. Uit de resultaten blijkt dat het inkomen van de Europese burger met gemiddeld 840 euro per jaar is toegenomen dankzij de interne markt. Volgens Aart De Geus, CEO van de Bertelsmann Stiftung, is de interne markt daarmee een van de belangrijkste drijfveren van de Europese welvaart. 

Allemaal winnaars

Iedereen wint dus bij de Europese interne markt. Sommige regio's en landen profiteren echter meer dan andere. Het gaat voornamelijk om kleine, centraal gelegen landen die veel handel drijven en een competitieve economie hebben. Een van die landen is België, dat met een winst van 1.600 euro per persoon per jaar enkel Zwitserland, Luxemburg en Ierland moet laten voorgaan. 

Grote regionale verschillen

Op regionaal vlak zijn de stedelijke, industriële gebieden de grote winnaars. Het gaat om steden als Londen (2.700 euro), Zurich (3.590 euro) en Brussel (2.470 euro). Bepaalde streken in Bulgarije, Roemenië en Griekenland doen het met een winst van 120 tot 500 euro dan weer minder goed. 

De onderzoekers wijzen in het bijzonder op de grote regionale verschillen in het Verenigd Koninkrijk. Het valt op dat vooral de zuidelijke regio's daar veel voordeel halen uit de interne markt. De brexit zou voor deze regio's grote gevolgen kunnen hebben. "Een volledige uitstap uit de Europese interne markt zou zowel voor Londen als voor andere productieve regio's in het Verenigd Koninkrijk een zware klap zijn", zo stelt Ponattu. 

Meest gelezen