Videospeler inladen...

Wachtlijsten voor sociale woning groeien aan en toch staan steeds meer sociale woningen leeg: hoe valt dat te rijmen?

Het aantal leegstaande sociale woningen is de voorbije regeerperiode met 20 procent gestegen. En dat terwijl ook het aantal mensen op een wachtlijst voor zo'n woning aanzienlijk is gestegen. Volgens Groen het bewijs dat het beleid van Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) heeft gefaald. Homans zelf nuanceert de cijfers. Dat er meer woningen leegstaan, komt doordat er net veel meer woningen gerenoveerd worden.

Volgens de meest recente cijfers stonden in 2018 11.440 van de bijna 170.000 sociale huurwoningen in Vlaanderen leeg. Dat is een stijging met 20 procent ten opzichte van 2014, het begin dus van deze regeerperiode. Toen stonden 9.487 woningen leeg. Op onderstaande grafiek is ook te zien dat het aantal leegstaande sociale woningen de voorbije jaren telkens is gestegen.

Vlaams Parlementslid An Moerenhout (Groen) vroeg de cijfers op bij Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) en maakte ze bekend in het kader van een reeks interviews die Radio 2 naar aanleiding van de komende verkiezingen had met alle lijsttrekkers van de 6 grote partijen in alle provincies.

Ook het aantal sociale woningen dat al langer dan 5 jaar leeg staat, is de voorbije regeerperiode gestegen. Dat noemt men structurele leegstand. De meest recente cijfers hier zijn die van 2017. Toen stonden 6.438 sociale woningen al meer dan 5 jaar leeg. In 2014 waren dat er 5.485. De voorbije regeerperiode zijn er dus een kleine 1.000 structureel leegstaande sociale woningen bij gekomen.

Meer leegstand, meer wachtenden

Er staan nu dus aanzienlijk meer sociale woningen leeg dan aan het begin van deze regeerperiode. En toch is ook het aantal mensen op een wachtlijst voor zo'n sociale woning de voorbije regeerperiode gestegen.

Ook hier dateren de meest recente cijfers van 2017. 135.500 mensen stonden toen op een wachtlijst. Dat is een lichte daling ten opzichte van het jaar voordien, maar wel een duidelijke stijging ten opzichte van 2014, het begin van deze regeerperiode, toen 119.677 mensen op een wachtlijst stonden. Tussen 2014 en 2017 zijn de wachtlijsten dus aangegroeid.

Giselle staat al 6 jaar op een wachtlijst: "Waarom laten ze mensen zo zitten?" (Bekijk hieronder de reportage van "Het Journaal":

Videospeler inladen...

Groen: "Homans heeft gefaald"

Het aantal wachtenden groeit en toch staan er ook meer woningen leeg, hoe valt dat te rijmen? Volgens Groen spreken bovenstaande cijfers voor zich. "Ze zijn grotendeels een gevolg van het beleid van minister Homans", reageert Vlaams Parlementslid An Moerenhout bij Radio 2. "Het armoedebeleid van de Vlaamse regering heeft gefaald. Minister Homans heeft gefaald als minister van Wonen maar ook als minister van Armoedebestrijding."

"Homans heeft te weinig geïnvesteerd in de sociale huurmarkt, waardoor de prijzen heel hoog zijn", zegt Moerenhout. "Er moet ingezet worden op betaalbaar wonen, zodat de armoede in Vlaanderen kan dalen. Er moeten meer sociale woningen bij komen, de renovatie ervan moet sneller gaan en de leegstand moet afnemen."

Moerenhout wijst er ook op dat een te groot deel van het woonbudget naar het bevorderen van eigenaarschap gaat, het kopen van een woning dus. "En maar een fractie van de middelen die er zijn, gaat naar die huurmarkt. Maar politiek is er voor alle mensen, dus ook voor de kwetsbare mensen en zij moeten ondersteund worden zodat ook hun leven erop vooruitgaat."

Groen pleit daarom ook voor een algemene huurtoelage en vindt dat de huurwaarborg weer naar twee maanden verlaagd moet worden, in plaats van drie maanden. Een verhoging die Homans de voorbije regeerperiode doorvoerde om de verhuurders te beschermen.

Homans: "Leegstand normaal als je meer renoveert"

Vlaams minister van Wonen Homans ontkent met klem dat ze de voorbije regeerperiode te weinig heeft geïnvesteerd in sociale woningen en ze gooit er een aantal cijfers tegenaan die dat moeten bewijzen.

  • Er is de voorbije regeerperiode 3,8 miljard euro geïnvesteerd in sociale woningbouw en energetische renovatie (klimaatgerichte renovatie zoals dubbele beglazing, dak- en muurisolatie). Volgens Homans de helft meer dan de vorige regering.
  • Er werden/worden 11.300 energiezuinige socialenieuwbouwwoningen gebouwd.
  • 52.000 sociale woningen zijn gerenoveerd.

Homans wijst met name op dat laatste cijfer. Ze vindt het vreemd dat Groen de leegstandcijfers aanhaalt om haar beleid aan te vallen. Volgens de minister is het "de logica zelve" dat er meer sociale woningen leegstaan, omdat er net meer woningen gerenoveerd worden. "Je kan toch moeilijk de mensen in die sociale woningen laten zitten terwijl de ramen worden uitgebroken bijvoorbeeld. Tijdens die renovatie moeten de mensen uit hun woning en staat die woning dus ook leeg."

Volgens Homans tonen de investeringen die ze opnoemt aan dat deze regering "meer dan haar best heeft gedaan". "Het wordt ook door vriend en vijand erkend dat we historisch hebben geïnvesteerd in sociale woningen."

Bekijk het verslag uit "Het Journaal" hier:

Videospeler inladen...

Meest gelezen