55 procent van leerlingen vijfde leerjaar slaagt voor de Grote Verkeerstoets

Iets meer dan de helft van de leerlingen uit het vijfde leerjaar die hebben deelgenomen aan de Grote Verkeerstoets zijn geslaagd. Vooral een complexe verkeerssignalisatie, zoals een stopbord in combinatie met een groen verkeerslicht, is voor de meeste kinderen verwarrend.

Van 23 tot 30 april konden alle lagere scholen in Vlaanderen en Brussel deelnemen aan de tiende editie van De Grote Verkeerstoets, een online toets over verkeer en mobiliteit voor leerlingen uit het vijfde leerjaar, op initiatief van de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde).

Met de toets peilt de VSV onder meer of leerlingen in staat zijn om belangrijke risico’s voor voetgangers en fietsers te herkennen, en of ze de voornaamste verkeersregels onder de knie hebben. Om te slagen, moesten leerlingen minstens 17 van de 25 vragen correct beantwoorden.

Oefenen loont

In totaal legden 35.898 leerlingen dit jaar de toets af, een duizendtal meer dan vorig jaar, toen er 34.938 deelnemers waren. 19.624 leerlingen (54,7%) behaalden minstens 17 op 25 en zijn dus geslaagd. Bij de vorige editie bedroeg het slaagpercentage 45,7%. Het iets hogere slaagcijfer dit jaar is wellicht toe te schrijven aan het feit dat meer en meer leerkrachten het bijhorende lesmateriaal ontdekken. Bij leerlingen die oefenden met de oefentoets ligt het slaagpercentage duidelijk hoger (58,1% geslaagd) dan bij de leerlingen die de oefentoets niet hebben afgelegd (36,5% geslaagd).

Nicolas Maeterlinck

Hoffelijke antwoorden

Net als vorig jaar ging de best beantwoorde vraag over hoffelijkheid: “Je staat met je vrienden te praten en jullie nemen het hele fietspad in. Wat kunnen jullie het beste doen als er een voetganger aankomt?”. 96% van de leerlingen gaf het correcte antwoord: “plaats maken zodat de voetganger gemakkelijker kan passeren”. Verder weet de grote meerderheid van de leerlingen (82%) dat je goed moet uitkijken als je vanop het trottoir de rijweg op stapt om rond een hindernis te lopen, en dat je niet mag meerijden op het bagagerek van een fiets (78% correcte antwoorden). 

"Vervang je fietshelm na een valpartij"

Complexe verkeerssignalisatie, zoals een stopbord in combinatie met een groen verkeerslicht, is voor de meeste kinderen verwarrend (72% foute antwoorden), maar ook de betekenis van het op zich simpele verbodsbord “verboden richting” is minder goed bekend (61% foute antwoorden). Een groot aantal leerlingen weet evenmin dat je je fietshelm het best vervangt na een valpartij (59% foute antwoorden).

Meest gelezen