Aantal daklozen in Brussels Hoofdstedelijk Gewest is verdubbeld in tien jaar

Het aantal personen dat in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in een precaire situatie leeft, is de afgelopen tien jaar fors toegenomen. Bij een telling in 2016 werden 3.386 daklozen geteld in het Brussels Gewest. Dat zijn er dubbel zoveel als in 2008.

De voorbije tien jaar is het aantal daklozen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verdubbeld. La Strada, het steuncentrum voor de sector van de hulpverlening aan daklozen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, hield daarom een donderdag een studiedag in het Huis van het Nederlands in Brussel. Er werd een witboek voorgesteld. Dat werpt een blik op de problemen en oplossingen gelinkt aan het werk van de professionele krachten en vrijwilligers binnen de sector.

 In de nacht van 7 november 2016 werden 3.386 daklozen geteld in het Brussels Gewest. Dat zijn er dubbel zoveel als in 2008. De oorzaken zijn divers maar vooral de economische crisis en de moeilijke toegang tot slaapplaatsen worden vernoemd.

De dag startte dus met een voorstelling van het witboek, het resultaat van vier werkgroepen. Het boek werpt een blik op de problemen en oplossingen gelinkt aan het werk van de professionele krachten en vrijwilligers binnen de sector.

Daarna volgde een panelgesprek met politieke verantwoordelijken, parlementairen en leden van de federale, regionale en gemeentelijke overheden (Ecolo, Groen, MR, PS, SP.A, DéFI, CDH, N-VA) over de maatregelen die ze voorstellen voor de volgende legislatuur. Volgens sommigen heeft de vastberadenheid van de federale politiek inzake opvang geleid tot een verschuiving van de lasten richting gewesten.

Met uitzondering van de MR en de N-VA waren de aanwezige partijen voorstander van een regularisatiegolf, zoals in het verleden het geval was, en de oprichting van een opvang- en oriëntatiecentrum, zoals gevraagd door de actoren op het terrein.

Meest gelezen