© Kees van de Veen

Bouwsector slaat alarm over dalende aantal studenten in bouwonderwijs

De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) luidt de alarmbel over het dalende aantal leerlingen en studenten, in het secundair en hoger onderwijs, dat voor een bouwstudierichting kiest. Dat terwijl er net meer geschoold personeel nodig is en zal zijn, klinkt het.

De Confederatie Bouw kon statistieken inkijken over het aantal inschrijvingen en behaalde diploma's in bouwrichtingen. Het gaat dan om de universitaire opleidingen industrieel ingenieur en burgerlijk ingenieur, maar ook om professionele bachelors en bouwopleidingen in het secundair onderwijs.

Daaruit blijkt dat het aantal behaalde diploma's industrieel ingenieur al een aantal jaar daalt, het aantal inschrijvingen stagneert. Voor burgerlijk ingenieur zitten de behaalde diploma's in de lift, maar onvoldoende, zegt de bouwsector. De inschrijvingen stagneren ook hier.

De professionele bachelors zitten al jaren in de lift, maar aan die stijging lijkt nu een einde te zijn gekomen. In het secundair onderwijs is er een daling over alle bouwdomeinen te zien.

Dat er niet genoeg of zelfs minder mensen afstuderen in bouwrichtingen is een probleem voor de bouwsector, want er is net meer geschoold personeel nodig. "De bouw staat voor enorme uitdagingen, onder meer op het vlak van energiezuinigheid en klimaatbeheersing", laat de Confederatie Bouw weten.

"Daarvoor zal zij een beroep moeten kunnen doen op de knapste koppen die bovenop een belangrijke bouwtechnische bagage ook ten volle mee moeten zijn met de verregaande digitalisering in de bouw met de toepassing van digitale technieken."

De bouw staat voor enorme uitdagingen, onder meer op het vlak van energiezuinigheid en klimaatbeheersing

"Het dalende aantal leerlingen en studenten in de bouw staat in schril contrast met de duidelijke verhoging van de opleidingseisen in de bouw. In 26 procent van de vacatures voor bouwberoepen wordt gevraagd naar hoger geschoolden en in 32 procent van die vacatures naar middengeschoolden." Dat blijkt uit een analyse door de VCB van de 20 momenteel meest gevraagde bouwberoepen.

"Voor de hooggeschoolden ging het in 2018 om 4.372 vacatures en voor de middengeschoolden om 5.316 vacatures. De bouw is niet langer een sector waar de werkgevers zich tevreden stellen met laaggeschoolden of het hebben van een voorafgaandelijke scholing niet belangrijk vinden."

Meest gelezen