AFP or licensors

Amerikaanse kerncentrale van Three Mile Island -waar een van de zwaarste kernongevallen plaatsvond- sluit eind september

De kerncentrale in Pennsylvania, in de VS, sluit eind september. Dat heeft de uitbater Exelon verklaard. De reactor draait al jaren met verlies. Veertig jaar geleden vond er een van de zwaarste kernongevallen plaats, toen een deel van de reactorkern smolt.  

Uitbater Exelon waarschuwde twee jaar geleden al dat de kerncentrale niet langer rendabel was. De enige reactor die nog actief was, heeft een licentie om open te blijven tot 2034, maar na vijf jaar verlies op rij wil de uitbater de centrale sluiten. Er werken meer dan zeshonderd mensen in de centrale, maar volgens uitbater Exelon kunnen die in andere afdelingen van het bedrijf terecht.

Buurtbewoners wilden al eerder dat de omstreden kerncentrale zou sluiten. Lokale politici daarentegen wilden dat de reactor nog langer open zou blijven, onder meer omdat de centrale energie levert zonder al te veel CO2-uitstoot.

In Three Mile Island werd catastrofale kernramp maar op nippertje vermeden

Veertig jaar geleden, in 1979,  vond er in de kerncentrale van Three Mile Island een van de grootste kernongevallen plaats. Door een storing in het koelsysteem ging de temperatuur in het koelwater stijgen. Daarop werd de reactor bijna onmiddellijk stilgelegd.

(lees verder onder de foto)

De kerncentrale van Three Mile Island in 1979
AP1979

De restwarmte liep echter zo snel op dat een veiligheidsventiel openging om de druk te verlagen. Omdat de klep niet meer toeging, ging een groot deel van het koelwater verloren. Door het ontwerp konden de operatoren de snel oplopende warmte niet waarnemen en verloren ze de controle over de kernreactor.

(lees verder onder de foto)

Controlekamer kerncentrale Three Mile Island
Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.

Er vormden zich stoombellen in het reactorvat en de temperatuur liep zo hoog op dat de reactorkern begon te smelten. De blootliggende brandstofstaven zorgden daarop voor radioactieve gassen die geloosd moesten worden in de omgeving om zo een explosie te voorkomen.

Een gebrek aan ervaring, gebrekkige controlemechanismen en een foutief ontwerp bleken medeoorzaken van het ongeval.

Gevolgen van de ramp

Het ongeval bij Three Mile Island was het zwaarste kernongeval in de VS. Al bij al zorgde de radioactieve wolk niet voor een toename van kankers van omwonenden. De economische schade bleek wel erg groot. Pas na zes jaar koelen en controleren kon het reactorvat worden geopend, en al snel bleek de schade veel erger dan ingeschat. Het duurde twintig jaar om de reactor schoon te maken.

(lees verder onder de foto)

De kernreactor van Tsjernobyl
AP1986

Alleen de kernongevallen in 1986 in Tsjernobyl, in de voormalige Sovjet-Unie, en in Fukushima, Japan, waren nog erger.

Door een ontploffing van de reactor in Tsjernobyl kwamen 31 mensen om en moesten 135.000 omwonenden worden geëvacueerd. Rond de reactor is er nu een veiligheidszone van 30 kilometer, waar niemand mag komen zonder toestemming. 

In Fukushima raakte een kerncentrale ernstig beschadigd na een tsunami die volgde op een aardbeving. Drie reactoren smolten gedeeltelijk en radioactief materiaal kwam vrij, onder meer via miljoenen liters koelwater.

Meest gelezen