Gemeenteraad bevestigt vertrouwen in onderwijzers van gemeenteschool 1 in Schaarbeek

De gemeenteraad van Schaarbeek heeft een motie gestemd waarin het zijn vertrouwen bevestigt in de pedagogische ploeg van de gemeenteschool 1, nadat eerder bleek dat de vermoedens van seksueel misbruik van een 4-jarig meisje in de school onterecht waren.

De tekst herinnert ook aan de bereidheid van de gemeente om het personeel van de onderwijsinstelling te ondersteunen en te begeleiden.

De gemeenteraad verheugt zich over het feit dat de gezondheidstoestand van het meisje toelaat dat ze binnenkort weer naar school kan en hoopt dat die terugkeer naar de klas, met de steun van hulpverleners, op een serene manier zal verlopen.

Voorts roept de gemeenteraad het parket op om onderzoek te voeren naar de oproep tot haat en naar de valse en lasterlijke verklaringen die de spanning tussen de ouders en de school nog verder hebben doen oplopen. Daarnaast wordt in de motie de reactie veroordeeld van de verkozenen die dit gedrag nog hebben aangemoedigd.

Tot slot werden ook de verschillende gemobiliseerde diensten bedankt, die bij het incident zijn tussengekomen.

Meest gelezen