Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.

Paus verplicht geestelijken om seksueel misbruik te melden

Paus Franciscus heeft een nieuwe wet uitgevaardigd die alle priesters, nonnen en andere religieuzen verplicht om seksueel misbruik of het toedekken daarvan te melden aan het Vaticaan. Ook oude zaken vallen onder de nieuwe wet. De bisdommen moeten ook meldpunten opzetten waar klokkenluiders bescherming kunnen krijgen. 

Door de vele schandalen over misbruik in de kerk – ook in ons land – beleeft de katholieke kerk een van haar zwaarste crisissen. Daarom was er in februari in het Vaticaan een grote conferentie met de voorzitters van alle bisschoppelijke conferenties. Op die top kondigde paus Franciscus al aan dat er strenger zou worden opgetreden. Nu publiceert het Vaticaan een apostolisch schrijven of motu proprio met daarin nieuwe verplichtingen voor alle geestelijken. 

Baanbrekende wet

Ongeveer 415.000 katholieke priesters en 660.000 nonnen krijgen door de wet een nieuw mandaat. Ze worden verplicht om het Vaticaan in te lichten als er sterke vermoedens zijn van misbruik door een andere geestelijke. Ook als een superieur misbruik probeert toe te dekken, moeten ze dat melden. Het gaat niet alleen om misbruik van minderjarigen, maar ook om misbruik voortvloeiend uit machtsposities. Bijvoorbeeld wanneer het gaat om misbruik van een priester tegenover seminaristen of kloosterzusters. Ook het bezit en gebruik van kinderporno valt onder de wet. Geestelijken kunnen ook een sanctie krijgen, als ze de wet niet naleven.

Bisschoppen staan niet boven de wet, als ze iets fout doen, dan moet dat ook gemeld worden.  

Aartsbisschop Charles Scicluna

In de nieuwe wet staat ook dat alle bisdommen over de hele wereld meldpunten moeten inrichten waar mensen seksueel misbruik kunnen bekendmaken. In ons land bestaan die meldpunten al. Sinds 2012 werden er tien opgericht. De meldingen zullen voortaan binnen de 90 dagen onderzocht worden, ook als de beklaagde een bisschop, kardinaal of religieuze superieur is. 

Politie niet verwittigen

Het Vaticaan verplicht de geestelijken niet om misbruik ook bij de politie aan te geven. Nochtans hadden slachtoffers van seksueel misbruik dat wel gevraagd. Het gaat dus om een puur kerkelijke maatregel. Er is wel vermeld dat alle regels van het wereldlijk recht moeten worden gevolgd. De nieuwe wet zou op 1 juni in werking moeten treden. 

Beluister hier het gesprek met Rik Torfs in De Wereld Vandaag op Radio 1:

Meest gelezen