Vicepremier Alexander De Croo (Open VLD): "VDAB is te traag en moet monopolie opgeven"

"De VDAB werkt te traag en te statisch en zou zijn monopolie moeten opgeven." Dat zegt federaal vicepremier Alexander De Croo (Open VLD) in een reactie op een studie over de Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst. Daaruit blijkt dat 1 op de 4 werkzoekenden na een jaar tijd geen nieuwe job heeft gevonden of een opleiding of stage heeft gevolgd. Ook SP.A pleit voor een doortastendere aanpak.

Uit een studie van onderzoekers van de KU Leuven blijkt dat een kwart van de werkzoekenden die zich in 2016 inschreven bij de VDAB, een jaar later nog altijd zonder werk zat en ook niet deelnam aan opleidingen, stages of bemiddeling door de VDAB of een externe organisatie.

De Croo grijpt de studie aan om de werking van de VDAB aan de kaak te stellen. "De studie bevestigt wat ik al een tijd zeg: de VDAB wacht veel te lang om mensen in een traject te steken. Ik vind dat de VDAB veel te veel een monopolie heeft. Er zou meer een beroep gedaan moeten worden op externe organisaties."

De liberale minister geeft het voorbeeld van BeCode, dat jongeren in zes maanden een basisopleiding in programmeren geeft. "We kunnen nog vaker uitbesteden aan zulke gespecialiseerde externe organisaties voor opleidingen of begeleiding. Ze spelen korter op de bal", zegt hij. "De VDAB is te weinig resultaatgericht."

VDAB reageert door te zeggen dat 1/3 van het budget gaat naar "partners waar we nauw mee samenwerken". "Waar mogelijk zoekt de VDAB als regisseur van de arbeidsmarkt samenwerking op", klinkt het in een reactie.

Besparingen

Ook SP.A is scherp voor de VDAB. "De VDAB moet een prioriteit maken van persoonlijke begeleiding", dat zegt Vlaams Parlementslid Yasmine Kerbache (SP.A) in een reactie op de studie.

"Zodra iemand werkloos is, moet niet alleen een eerste face-to-facegesprek zo snel mogelijk plaatsvinden, maar dat soort gesprekken moet - zeker voor de kwetsbaarste groepen - op regelmatige basis gebeuren. Daarvan wordt tot de helft op dit moment niet bereikt", aldus Kherbache.

Wie begeleiding het hardst nodig heeft, wordt niet bereikt
Vlaams Parlementslid Yasmine Kerbache (SP.A)

"Face-to-face-begeleiding is onder andere zinvol voor de groep mensen die digitaal moeilijker te bereiken is of de taal minder machtig is. Door face-to-face-gesprekken kan men veel sneller inschatten wat voor profiel men voor zich heeft en of het interessant is ook meteen tot extra opleiding en/of begeleiding over te gaan."

"Als zoiets meer dan een jaar duurt, komt dat eigenlijk neer op een verloren jaar en op een grotere onzekerheid voor de werkzoekende. Wie begeleiding het hardst nodig heeft, wordt niet bereikt. Voor een regering die zo hamert op "jobs, jobs, jobs" heb ik nooit begrepen dat men dan wel bespaart op de middelen die mensen naar werk moeten toeleiden. Want dat is wat minister Muyters heeft gedaan: door te besparen op de middelen voor opleiding, en door het aanwerven van bepaalde doelgroepen - denk maar aan langdurig werkzoekenden - duurder te maken", besluit Yasmine Kherbache.

Meest gelezen