MBE-Photography

35 pluimveebedrijven getroffen door een vogelgriepvirus: "Geen risico voor voedselketen of consument"

Sinds begin april zijn enkele tientallen pluimveebedrijven getroffen door een vogelgriepvirus, de meeste in West-Vlaanderen. Dat heeft federaal minister van Landbouw Denis Ducarme (MR) gezegd. Hij voegt eraan toe dat het virus ongevaarlijk is voor de mens. Ook volgens het Federaal Voedselagenstschap FAVV is er geen reden tot paniek. 

Het gaat om het vogelgriepvirus van het type H3, dat veel minder besmettelijk is dan andere varianten. "Het virus kan wel vervelende symptomen veroorzaken bij kippen, dat kan gaan van legdaling tot de dood van de dieren", zegt Liesbeth Van de Voorde van het Federaal Voedselagentschap.  

Samen met de sector bekijkt de overheid hoe de verspreiding kan worden voorkomen. Dieren uit getroffen bedrijven worden vernietigd. De pluimveehouders krijgen een schadevergoeding.

De vijfhoek van H3

Volgens Danny Coulier, voorzitter van de Pluimveehoudersbond en zelf kweker, zitten alle 35 getroffen bedrijven binnen de vijfhoek Ieper-Diksmuide-Brugge-Aalter-Kortrijk. Vooral West-Vlaanderen dus, en even over de grens met Oost-Vlaanderen. 

Het gaat om exclusieve kippenkwekerijen, en om gemengde bedrijven die ook andere dieren fokken, of zelfs aan akkerbouw doen. Voorlopig zijn geen hobbykwekers getroffen. Er is nog geen oproep om dieren binnen te houden. 

Geen paniek

Hoewel er ook volgens Danny Coulier geen reden is tot paniek, zitten enkele kwekers toch met de handen in het haar. Van de 35 bedrijven bestaat er bij 27 absolute zekerheid dat het om H3 gaat. Maar bij de andere zal vandaag ongetwijfeld blijken dat het ook het geval is. Bij sommige bedrijven met meerdere stallen is maar één productie-eenheid besmet. 

Slachthuizen in de streek, onder meer in Torhout, en voedselleveranciers hebben strikte maatregelen genomen om verdere uitbreiding te voorkomen. Besmetting gebeurt via de lucht of fysiek contact. De sector roept alle betrokkenen op om de hoogste waakzaamheid in acht te nemen. 

Meest gelezen