Videospeler inladen...

CEO Skeyes blijft sociaal akkoord verdedigen: "Ik begrijp dat er nog verduidelijking nodig is, die zal er ook komen"

De CEO van Skeyes, Johan Decuyper, heeft in "Terzake" het sociaal akkoord met de luchtverkeersleiders dat volgens de regels van het sociaal overleg is afgesloten, verdedigd. Enkel de kleine socialistische vakbond heeft het akkoord goedgekeurd. "Ik begrijp dat er meer verduidelijking bij het akkoord nodig is, maar die verduidelijking zullen we ook leveren bij de uitvoering", aldus Decuyper. Volgens Decuyper komt Skeyes tegemoet aan het creëren van minder werkdruk op vloer en een arbeidsduurverkorting.

De CEO van Skeyes, Johan Decuyper, blijft het onderhandelde akkoord met de vakbonden verdedigen en ontkent dat er luchtverkeersleiders negentien opeenvolgde shiften moeten werken. In het akkoord is onder meer een arbeidsduurverkorting opgenomen van 35 naar 32 uur en de nachtshift wordt ingekort van 10 uur naar 8 uur. 

Het akkoord is enkel goedgekeurd door de socialistische vakbond ACOD, die een kleine minderheid van luchtverkeersleiders vertegenwoordigt. Het ACV en de liberale vakbond hebben het akkoord verworpen. 

Johan Decuyper stelt met klem. "Er is een akkoord volgens de regels van sociaal overleg afgesloten. De basis daarvan is gelegd tijdens de bemiddeling gedurende vier weken met de drie vakbonden in aanwezigheid van de verkeersleiders. Vorige vrijdag zijn we tot een finaal document gekomen waarvan het ACV zei: We zijn op een zucht van een akkoord. Ik stel vast dat deze morgen het akkoord niet goedgekeurd is. Ik begrijp dat er meer verduidelijking nodig is bij het akkoord en bij de implementatie zullen we dat ook leveren."

Volgens de CEO van Skeyes is het hoge ziektepercentage bij het personeel een van de pijnpunten op dit moment. "We hebben sinds 2015 al 102 verkeersleiders aangeworven. Die zijn nu al operationeel, want ze krijgen een opleiding van twee jaar. We gaan de komende jaren meer dan 80 mensen aanwerven, waardoor er een personeelsverhoging is van meer dan 35 procent effectief. Daardoor zullen we ook andere projecten kunnen doen dan puur het operationele werk", zegt Decuyper.

Er werkt niemand 19 opeenvolgde dagen na elkaar bij Skeyes

De CEO van Skeyes spreekt de anonieme getuigenissen van luchtverkeersleiders over overbelasting tegengesproken. "Er werkt niemand 19 dagen aan een stuk bij Skeyes. Gemiddeld werden er 16 tot 17 shiften per maand gewerkt door het personeel in april en mei."

"Het voordeel van het akkoord dat op tafel ligt, is dat de discussie over de nachtshift die voor twee dagen telt, afgerond is. Wij zorgen ervoor dat niemand meer dan een aantal shiften doet. Niemand heeft in april of mei tien shiften na elkaar gewerkt bij ons. We komen van een verleden waarbij er twaalf shiften achter elkaar waren. We zijn dat aan het afbouwen naar maximum negen opeenvolgende shiften. We willen naar maximum zes shiften op een rij."

Volgens Decuyper biedt het akkoord een antwoord op alle verzuchtingen van het personeel, maar moet dat nog verduidelijkt worden. "In dit akkoord hebben we de nacht verkort van tien naar acht uur. Er gaan ook minder mensen de nachten moeten doen. We hebben ook een arbeidsduurverkorting opgenomen in het akkoord van 35 naar 32 uur. In Luik is dat zelfs 30 uur. We doen dat op zo een manier door shiften te reorganiseren en te komen met een effectievere bezetting."

"We gaan nu volop werken aan de praktische implementatie van het akkoord. Ik ben ervan overtuigd dat we samen met de verkeersleiders en de vakbonden ervoor kunnen zorgen dat iedereen met gerust hart met vakantie kan gaan. Wij hebben alles gedaan om de continuïteit van onze klanten te garanderen. We willen ons voorbereiden. Verandering is altijd moeilijk. In het kader van de liberalisering van de markt moeten we goed voorbereid zijn op de concurrentie met buitenlandse luchtverkeersleiders", besluit Decuyper.

Bekijk het gesprek met Johan Decuyper uit "Terzake" hier:

Videospeler inladen...

Meest gelezen