Sint-Genesius-Rode en Kraainem versturen opnieuw Franstalige oproepingsbrieven

De faciliteitengemeenten Sint-Genesius-Rode en Kraainem gaan opnieuw rechtstreeks Franstalige oproepingsbrieven sturen aan Franstalige inwoners. Dat hebben de gemeenteraden van de twee gemeenten donderdagavond beslist. Ze gaan daarmee in tegen de taalwetgeving. In beide gevallen beroept de Franstalige meerderheid zich op elementen in twee arresten van de Raad van State. De oproepingsbrieven worden in beide gemeenten vrijdag verstuurd.

De taalwetgeving schrijft voor dat besturen van faciliteitengemeenten aan alle inwoners eerst een document in het Nederlands moeten sturen en Franstaligen die dat willen een document in hun taal kunnen aanvragen. In twee arresten gaf de Raad van State de voorbije jaren echter aan dat het volgens hem voldoende is dat Franstaligen die aanvraag een keer om de vier jaar doen.

Alle zes de faciliteitengemeenten rond Brussel hebben Franstaligen de voorbije jaren daarom de kans gegeven om zich te laten registreren. Het is aan deze groep dat Sint-Genesius-Rode en Kraainem rechtstreeks een Franstalige oproepingsbrief willen sturen. Ook Linkebeek en Wezembeek-Oppem gaan op dezelfde manier te werk.

Sint-Genesius-Rode: "Kans groot dat burgemeester niet meer benoemd wordt"

In Sint-Genesius-Rode heeft de Vlaamse schepen Anne Sobrie (Engagement 1640) felle kritiek geuit. Ze herinnerde eraan dat de elementen in de Raad van State slechts overwegingen zijn. Vlaams minister Liesbeth Homans (N-VA) vernietigde een gelijkaardige beslissing voor de gemeenteraadsverkiezingen en weigerde de voorgedragen burgemeester Pierre Rolin om die reden nadien te benoemen.

"Door opnieuw deze beslissing te nemen, is de kans groot dat Rolin niet meer benoemd wordt en we het een volledige legislatuur moeten doen met een schepen minder", aldus Sobrie. Het Franstalige voorstel werd uiteindelijk alleen goedgekeurd door de Franstalige raadsleden van IC-GB, die een ruime meerderheid hebben in de raad. Rolin onthield zich.

Kraainem: Voorstel van meerderheid verworpen

In Kraainem werd de raadsbeslissing van 23 april, die recent vernietigd werd door Homans, bevestigd. Het voorstel van de meerderheid bestaande uit Kraainem-Unie en Lijst van Burgemeester, om de visie van de Vlaamse minister te volgen, werd verworpen.

Het amendement van Défi+MR+Ind. daarentegen, om een Franstalige oproepingsbrief te sturen naar de Franstaligen die zich de afgelopen vier jaren registreerden om documenten in hun taal te ontvangen, werd aanvaard. Naast alle raadsleden van Défi+MR+Ind. schaarden ook twee leden van Lijst van de Burgemeester zich achter dit voorstel.

Burgemeester Bertrand Waucquez (Kraainem-Unie) stemde net als de overige raadsleden, met uitzondering van één onthouding, tegen.

Meest gelezen