Illustratie: Trui Chielens

Herbeluister de zevendelige podcastreeks "De stand van het land"

In "De stand van het land", een podcastreeks naar aanleiding van de komende verkiezingen, maken Gunter Joosen en Jan Holderbeke de balans op van het regeringswerk, en peilen ze naar hoe het verder moet.  In 7 afleveringen nemen Gunter en Jan samen met experten en opiniemakers telkens een ander thema onder loep.

1. Migratie en Identiteit

De grote migratiegolven werpen vragen op over de draagkracht van onze samenleving. Een op drie Belgen voelt zich niet meer thuis in eigen land. Sommigen vragen zich af of onze sociale zekerheid zal standhouden. Ook andere basiswaarden staan onder druk. De scheiding der machten bijvoorbeeld, denk aan politieke aanvallen op rechterlijke beslissingen in asieldossiers. Internationale verdragen, zoals de Conventie van Genève of het VN-Migratiepact, worden in vraag gesteld.

Herbeluister hieronder aflevering 1 van "De stand van het land: migratie en identiteit"

2. Onderwijs

De Vlaamse regering, onderwijsminister Crevits in de eerste plaats, heeft het secundair onderwijs hervormd. Of net niét hervormd, zeggen critici: de ambitieuze plannen voor een brede eerste graad en uitstel van definitieve studiekeuze zijn helemaal verwaterd, zeggen die. Dat is alleen gebeurd om de slabakkende kwaliteit van ons onderwijs terug op te krikken, zeggen anderen. 

Hoe zit dat nu met het onderwijsdebat, dat in de aanloop naar de verkiezingen helemaal gepolariseerd lijkt: moeten we iedereen gelijke kansen geven, of zoveel mogelijk kansen om te excelleren? Is dat wel een tegenstelling?

Herbeluister hieronder de aflevering:

3. Klimaat

Het klimaatdebat is pas losgebarsten toen de regering-Michel al gevallen was. Sindsdien regent het voorstellen om de opwarming tegen te gaan, het ene al ambitieuzer dan het andere. Noch de federale noch de Vlaamse regering is intensief met klimaatdoelstellingen bezig geweest. De ene partij wil er nu voluit voor gaan, de andere is vooral bang dat de economie er onder zal lijden, een derde vreest dat de minstbegoeden de rekening gepresenteerd krijgen. 

Herbeluister hieronder de aflevering:

4. Politiek

Niet het dagelijkse gehakketak tussen de politieke partijen, wel de manier waarop aan politiek gedaan wordt. Eén woord komt bij zowat alle deskundigen die we aan het woord laten bovendrijven: polarisatie. De uitersten worden sterker, het politieke midden lijkt wel een verbanningsoord geworden. Elk nieuw voorstel roept een tsunami aan banvloeken op, bijwijlen wordt zelfs op de man gespeeld, niet op de bal. Is het toeval dat net nu allerlei vormen van burgerdemocratie het licht zien?

Herbeluister hieronder de aflevering:

5. Veiligheid en justitie

De aanslagen van 2016 hebben ons land diepgaand veranderd. Het meest zichtbare waren een tijdlang de militairen op straat, maar ook onze politie- en veiligheidsdiensten kregen een stevige beurt. De roep naar een strenger justitiebeleid werd luider. En dat onder minister van Justitie Koen Geens (CD&V) die eindelijk eens de overbevolking in de gevangenissen wou aanpakken. Waar staan we nu?

Herbeluister hieronder de aflevering:

6. Economie

Economie moest het sluitstuk worden van het regeringswerk. Het zegebulletin over de 220.000 nieuwe jobs kreeg op zijn minst een stevige relativering mee van de experts: it's the economy, stupid. Met andere woorden: het waren goeie tijden, en België scoorde zelfs middelmatig vergeleken met de omliggende landen. Daarbovenop kwam de Marrakech-crisis en viel de regering. De economische werf bleef onafgewerkt liggen.

Herbeluister hieronder de aflevering:  

7. Welzijn

Welzijn is bij uitstek de sector die de gecompliceerde structuur van ons land blootlegt. Pensioenen zijn een homogeen federale bevoegdheid, maar voor de rest, of je nu spreekt over welzijn, over gezondheidszorg, of zelfs over een specifiek thema als armoede, telkens zijn de bevoegdheden versnipperd over het federale en het regionale niveau. En dat maakt het beleid er niet bepaald makkelijker op. 

Herbeluister hieronder de aflevering:

Luister ook naar deze podcast op:

Meest gelezen