Hulplijn 1712: vooral oproepen over kindermishandeling en partnergeweld

De hulplijn 1712 heeft vorig jaar ruim 5000 oproepen gekregen. Dat is een stijging met 6 procent tegenover het jaar daarvoor. 1712 is een hulplijn voor wie vragen heeft over geweld, misbruik en kindermishandeling. De meeste oproepen vorig jaar gingen over kindermishandeling en partnergeweld, en dat is niet verwonderlijk, zeggen ze bij 1712.

In 2018 beantwoordden 1712-medewerkers 5126 oproepen, een stijging met 6 procent tegenover het jaar daarvoor. De stijging van het aantal meldingen heeft volgens de medewerkers te maken met de grotere bekendheid van de hulplijn, ze zien geen reden om aan te nemen dat er een stijging van het aantal gevallen van geweld is. Het aantal meldingen stijgt trouwens elk jaar sinds 1712 in het leven werd geroepen in 2012.   

Kindermishandeling en partnergeweld blijven de belangrijkste problemen waarvoor mensen 1712 contacteren. Bij 1712 vinden ze dat niet verwonderlijk, omdat het om vormen van geweld gaat die zich meestal binnenshuis afspelen, “achter de voordeur”, en omdat het nog altijd een taboe is om ermee naar buiten te komen. 1712 biedt dan een veilig en anoniem meldingskanaal.

In absolute cijfers gaat 62 procent van de oproepen over kindermishandeling (waarvan 80 procent binnen de context van het gezin of gescheiden gezin), 20 procent van de oproepen gaat over partnergeweld, zowel fysiek als emotioneel. De medewerkers van 1712 luisteren, maar kunnen ook doorverwijzen naar de hulpverlening, en ook naar politie of parket.

De meeste mensen die 1712 contacteren doen dat telefonisch (86 procent), de meeste oproepers (97 procent) zijn meerderjarig, en 70 procent is een vrouw. Omdat ze bij 1712 vermoeden dat ze nog te weinig minderjarigen bereiken, is de lijn sinds begin dit jaar ook via chat bereikbaar, zij het voorlopig alleen tussen 17.00 en 19.00u. 

Meest gelezen