Video player inladen...

Socialistische vakbond voert op verschillende plaatsen actie: "Koopkracht is broodnodig"

De socialistische vakbond voert vandaag actie voor meer koopkracht en tegen toenemende ongelijkheid. Stakingen zijn er niet gepland. In plaats daarvan voert de vakbond actie op verschillende plaatsen in het land. In Antwerpen is om 10.30 uur een mars gestart. 

De actiedag werd al eerder aangekondigd en kadert in het verzet van de vakbond tegen de te beperkte maximale loonmarge van 1,1 procent bovenop de index dit en volgend jaar, en de te beperkte stijging van de minimumlonen met 10 cent per uur.

De vakbond ijvert dan ook voor onder meer een minimum uurloon van 14 euro (omgerekend is dat een maandloon 2.300 euro bruto), minimumpensioenen van 1.500 euro netto, minimumuitkeringen die minstens 10 procent boven de armoede grens liggen en een herziening van de loonwet.

(lees verder onder de tweet van vakbondssecretaris Caroline Copers) 

Mars en brood

De acties nemen verschillende vormen aan. In Antwerpen wordt vanochtend een "mars voor de koopkracht" georganiseerd, terwijl in Gent en Brussel militantenbijeenkomsten staan gepland. Ook in Luik en Waver staan er betogingen gepland.

In Limburg heeft de vakbond vanochtend broden uitgedeeld op verschillende kruispunten en parkings in Hasselt. Op de broodzakken stond de slogan "U verdient meer dan kruimels. Koopkracht is broodnodig."

Stakingen zijn niet gepland. Om militanten toe te laten deel te nemen aan de acties, zijn wel actie- en stakingsaanzeggingen ingediend.

Herbekijk hieronder de reportage in Het Journaal:

Video player inladen...

Meest gelezen