Belgische staat veroordeeld tot betalen symbolische schadevergoeding voor gevangenen in deradex-afdelingen

De Brusselse rechtbank van eerste aanleg heeft de Belgische staat veroordeeld voor het gevangenisregime in de deradex-afdelingen in de gevangenissen van Hasselt en Ittre. Ze moet een morele schadevergoeding betalen aan elke gevangene, van één euro per dag, omdat het regime hun rechten schendt. De Belgische staat kan wel nog in beroep gaan.

Op de deradex-afdelingen (deradicaliseringsafdelingen) in de gevangenis van Hasselt en Ittre verblijven gedetineerden die in verband gebracht worden met terrorisme, en van wie men vermoedt dat ze wegens hun charisma en profetische gaven anderen zouden kunnen radicaliseren of aanzetten tot het plegen van jihadistisch geweld. Ze worden dus als gevaarlijk beschouwd. Om die reden wil men ze niet alleen opsluiten, om hun gevangenisstraf uit te zitten, maar ook isoleren, om "besmetting" tegen te gaan. 

In principe hebben de gedetineerden daar hetzelfde regime als alle andere gedetineerden, maar in de praktijk is dat niet zo. Zo kunnen ze bijvoorbeeld alleen maar werken in de mate dat dat werk op de deradex zelf kan gebeuren (en dus niet in de gevangenisateliers). Ze hebben bijvoorbeeld ook geen toegang tot collectieve activiteiten zoals gemeenschappelijke erediensten, opleiding, sportactiviteiten….

En dat is een probleem, zegt de Brusselse rechtbank. Want dat regime is eigenlijk in feite hetzelfde als dat van een gedetineerde in een Individueel Streng Beveiligd Regime. Dat regime is wel wettelijk geregeld en biedt dus ook een aantal waarborgen voor de gedetineerden. De Brusselse rechtbank concludeert dat de gedetineerden op de deradex-afdelingen niet dezelfde rechten hebben als de gedetineerden met een streng beveiligd regime, terwijl ze eigenlijk in dezelfde situatie zitten, en veroordeelt daarom de Belgische staat.

De Belgische staat moet van de rechtbank een symbolische morele schadevergoeding betalen. Ze moet elke gedetineerde die vastzit in een deradicaliseringsafdeling, een euro per dag betalen. De Belgische staat kan wel nog in beroep gaan.

VRT NWS kreeg begin deze maand uitzonderlijk toestemming om te filmen in de deradex-afdeling van Hasselt. Bekijk de reportage in Terzake hier:

Meest gelezen