Nederlandse Raad van State heeft geen bezwaren tegen sneltram Hasselt-Maastricht

De realisatie van de sneltram Hasselt-Maastricht is opnieuw een stap dichterbij. De Nederlandse Raad van State heeft geen bezwaren tegen het bestemmingsplan dat de stad Maastricht daarvoor uitwerkte. Binnen de Vlaamse regering willen CD&V en Open VLD de aanbestedingsprocedure snel opstarten. De N-VA is terughoudend.

Enkele buurtbewoners in Maastricht waren naar de Raad van State gestapt omdat ze hinder verwachtten van de sneltram. Maar de Raad van State gaat niet in op die bezwaren omdat er "geen planologische bezwaren meer zijn om de nieuwe tramlijn aan te leggen." De raad geeft de omwonenden wel gelijk "waar het gaat om de maximale geluidsbelasting. Zo was in het bestemmingsplan niet duidelijk vastgelegd wat de maximale geluidsbelasting vanwege het tramverkeer mag zijn. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft daarom zelf een regel in het bestemmingsplan opgenomen, waarin die maximale geluidsbelasting wel is opgenomen. Met deze aanpassing blijft het bestemmingsplan overeind".

Belangrijke hindernis

Met de uitspraak van de Raad van de State is een belangrijke  hindernis genomen in het hele project. Het is nu afwachten wat de stad Hasselt doet. Daar is er nog discussie over welk tracé de sneltram moet volgen in de Hasseltse binnenstad.  

Opgetogen

Het stadsbestuur van Maastricht stuurde meteen een persbericht uit met de melding dat "de gemeente Maastricht en provincie Limburg als partners in het project Tram Maastricht-Hasselt verheugd zijn met deze uitspraak van de Raad van State". Volgens de bevoegde wethouder Gert-Jan Krabbendam wacht hij nu op een initiatief van minister Weyts om een gezamenlijke aanbesteding in gang te zetten.

Volgende Vlaamse regering

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) zegt dat de huidige Vlaamse regering alleen nog de criteria kan vastleggen waaraan de aanbesteding moet beantwoorden. De eigenlijke aanbestedingsprocedure is volgens hem werk voor de volgende Vlaamse regering. "En die zal ook moeten beslissen over het exacte kostenplaatje".

De minister verwijst naar de situatie in Hasselt waar nog geen beslissing over het tracé door de binnenstad genomen is. Steven Vandeput (N-VA), de burgemeester van Hasselt, treedt minister Weyts bij. Hij herhaalt ook dat N-VA Limburg voorstander is om eerst verbindingen aan te leggen naar Noord-Limburg en het Maasland".

Huidige Vlaamse regering

CD&V en Open VLD, de twee andere regeringspartijen, vinden dan weer dat er al genoeg tijd verloren is in het hele dossier. Zij willen dat de huidige Vlaamse regering al meteen de eerste stappen zet. Volgens Vlaams minister van Begroting Lydia Peeters (Open VLD) en parlementslid Lode Ceyssens (CD&V) kan de aanbesteding nu al begonnen worden en moet er niet gewacht worden op een definitieve oplossing voor de sneltram in Hasselt. Ze verwijzen dan allebei naar de nieuwe ring rond Gent, een project dat veel minder ver staat dan de sneltram maar waar wel al een aanbesteding voor begonnen is. 

Meest gelezen