Meer dan 2.500 mensen nemen deel aan tweede "Straatvinken"

In de provincie Antwerpen, het Waasland en Leuven hebben 2.596 burgers een uur lang, tussen 17 en 18 uur, het verkeer in hun straat geteld. Dat gebeurde in het kader van het burgerwetenschapsproject "Straatvinken", dat voor de tweede keer een telmoment hield.

Straatvinken is een initiatief van de burgerplatformen Ringland en Straten Vol Leuven, die in hun respectieve regio's ijveren voor het behalen van een "modal split" van nu 30 naar minimaal 50 procent duurzame verplaatsingen tegen 2030. Ook de Universiteit Antwerpen en HIVA - KU Leuven werken eraan mee.

Vandaag telden 2.596 ingeschrevenen tussen 17 en 18 uur het verkeer in hun straat. Meer dan de helft van hen telde online via een tool op de smartphone, zij registreerden 417.550 verkeersbewegingen met de auto, fiets, te voet, het openbaar vervoer, enzovoort. Op de resultaten van de mensen die telden met pen en papier, is het nog enkele dagen wachten.

 Na afloop vulden de deelnemers ook een verkeersleefbaarheidsbevraging in. Op basis van acht indicatoren, waaronder verkeersdrukte, aandeel gemotoriseerd verkeer en straatinrichting, krijgt elke straat zo een verkeersleefbaarheidsscore. De volledige resultaten van het burgerwetenschapsproject worden verwacht tegen het najaar. Op 20 mei wordt al een eerste keer teruggeblikt op een infoavond van Ringland in De Roma.

“We hebben met de Vlaamse overheid besloten dat tegen 2030, 50 procent van het verkeer nog mag bestaan uit auto’s en de andere helft uit alternatieven zoals fietsers, voetgangers, openbaar vervoer”, zegt Sven Augustijns van Straatvinken. “Vandaag ligt dat nog op 70 procent autoverkeer. De evolutie die we moeten zien in het verkeer, willen we jaar na jaar tot 2030 meten.”

Tweede telling

Straatvinken meet vandaag dus voor de tweede keer. Bij de eerste meting op 24 mei 2018 telden meer dan 1.400 burgers in de hele vervoerregio Antwerpen en nog eens een 200-tal in Leuven een uur lang het verkeer in hun straat. Vooral buiten de stad heerst Koning Auto nog steeds, aldus de nulmeting. In een straal van 2 kilometer rond het station Antwerpen-Centraal waren auto's en bestelwagens samen goed voor 45,2 procent van de vervoersmodi, tussen de 10 en 30 kilometer van dat centrale punt in de binnenstad liep dat op tot 84,4 procent.

Meest gelezen