Laurie Dieffembacq

Een DNA-staal afstaan of niet? Welke opties heeft koning Albert nog na het nieuwe arrest in de zaak-Boël? 

Koning Albert II moet zijn DNA afstaan of er hangen hem serieuze dwangsommen boven het hoofd. Dat is kort samengevat de beslissing van het hof van beroep. Maar welke opties heeft Albert nu nog? En kunnen we straks spreken over prinses Delphine? Professor familierecht Frederik Swennen zet de opties voor onze redactie op een rijtje.

Optie 1: koning Albert staat zijn DNA af

Koning Albert II zou ervoor kunnen kiezen om zijn DNA af te staan. Het hof van beroep wil de Cassatieprocedure die nog loopt niet afwachten en het staal al afnemen en analyseren. Maar daar zou het ook bij blijven: het resultaat zou in het geheim bewaard worden. "Albert zou dat kunnen doen en hopen dat Cassatie het eerdere arrest van het hof van beroep verbreekt, wat dan impliceert dat Jacques Boël de vader van Delphine blijft. Dan moet de hele procedure opnieuw gedaan worden voor een ander hof van beroep, dat van Bergen of Luik, en zijn we weer een paar jaar verder", legt Frederik Swennen, professor familierecht aan de Universiteit Antwerpen, uit.

"Stel dat ultiem beslist wordt dat Jacques Boël de wettelijke vader blijft, dan kan Albert alleen hopen dat de resultaten geheim blijven. Want ook dan kan Delphine proberen om de resultaten te achterhalen en toegang tot de DNA-gegevens te krijgen. Het Europees Hof van de Rechten van de Mens heeft gesteld dat het belangrijk is om te weten wie de biologische vader is."

Mocht ik de raadsman van Albert zijn, ik zou niet zeggen dat hij op beide oren mag slapen als hij zijn DNA afstaat

Frederik Swennen - professor familierecht

En dan komt het er volgens Swennen op aan wie de snelste is: Delphine die om de resultaten vraagt of Albert die om de vernietiging van de resultaten vraagt. Hij besluit: "Mocht ik zijn raadsman zijn, ik zou niet zeggen dat hij op beide oren mag slapen als hij zijn DNA afstaat." Zijn vermoeden is dan ook dat de koning voorlopig nog niets gaat ondernemen. "Anders zal er hoe dan ook een jacht op het DNA-staal ontstaan."

Optie 2: koning Albert legt geen DNA-test af

De tweede optie is simpeler. Stel dat koning Albert beslist om géén DNA af te staan, dan betaalt hij 5.000 euro per dag. Wettelijk gezien kan niemand Albert manu militari dwingen om zijn DNA af te staan. "Met die dwangsom wil het hof hem aanzetten om zich te schikken naar het arrest. Zeker gezien de hoge leeftijd van Albert en het risico dat hij overlijdt voor de procedure afgerond is", benadrukt Swennen.

En zo'n dwangsom is volgens hem niet uitzonderlijk. "Vroeger was de redenering dat men geen dwangsommen kon opleggen in afstammingszaken, omdat de rechtbank wel een DNA-afname kan bevelen, maar de rechtbank kan niet bevelen dat die ook onder dwang wordt uitgevoerd. Dus vond men vroeger dat men dat ook niet kon bekomen via een dwangsom. Nu aanvaardt men dat wel." Als Albert weigert om een test af te leggen, kan de rechtbank daar ook conclusies uit trekken.

Met die dwangsom wil het hof hem aanzetten om zich te schikken naar het arrest

Hoe dan ook kan Albert ook tegen dit arrest nog in cassatie gaan. Maar voor de dwangsommen maakt dat in se niet zoveel uit. "Of Albert de dwangsommen dan al betaald heeft of niet, dat maakt niet zoveel uit. Als dit arrest vernietigd wordt, krijgt hij zijn geld terug of moet hij niet betalen." De advocaat zou bijvoorbeeld kunnen proberen aanvechten dat die dwangsom samengaat met effectieve dwang. 

En Boël zelf? Wordt zij binnenkort prinses Delphine?

Wat kunnen nu de gevolgen voor Delphine Boël zijn? "Ze beweert enkel te willen weten wie haar biologische vader is en zegt dat ze geen juridische band wil", begint Swennen. "Albert had dus ook gewoon kunnen beslissen om DNA af te staan. Dan is het out in the open, et alors? Dan weet ze wat ze wil weten en is de kous af."

Albert had ook gewoon kunnen beslissen om DNA af te staan. Dan is het out in the open, et alors?

Momenteel is Jacques Boël nog haar juridische vader. Stel dat die nu overlijdt, erft Delphine van hem. Mocht nadien blijken dat ze niet zijn dochter is, dan moet ze dat terugbetalen.

Als Albert op zijn beurt dan haar juridische vader wordt, wordt ze automatisch ook zijn erfgenaam. "We weten intussen dat hij zijn huwelijkscontract heeft aangepast en dat het grootste deel naar Paola zal gaan. Maar helemaal onterven kan hij haar niet, zij krijgt hoe dan ook 1/8e. Op het ogenblik dat het vaststaat dat Albert haar juridische vader is, kan Delphine wel beslissen om afstand te doen van haar erfenis."

Waar ze volgens Swennen hoe dan ook recht op maakt als Albert haar vader blijkt te zijn, is een adellijke titel. "Het is vastgelegd dat de kinderen van de koning prins of prinses zijn." Dus het zal dan prinses Delphine zijn.

Maar over dat laatste lijken niet alle experts het eens te zijn. Dit verhaal krijgt hoe dan ook nog een staartje. Als het geen staartjes zijn.

Pascale Mertens: "Resultaten van DNA-test zullen niet meteen bekendgemaakt worden"

Video player inladen...

Meest gelezen