Video player inladen...

Danny Van Assche (Unizo): “Ondernemers zijn nog nooit zo tevreden geweest als met de Zweedse coalitie”

Als het van Unizo-topman Danny Van Assche  afhangt, mag de Zweedse coalitie na de verkiezingen weer regeren. Dat zegt de gedelegeerd bestuurder van de ondernemersorganisatie in ons sociaal-economisch programma “De markt”. Tegelijk doet Van Assche een aantal opvallende voorstellen op het vlak van mobiliteit, klimaat en fiscaliteit. Zo ziet hij meer heil in de kilometerheffing en fietssnelwegen dan in de aanleg van nieuwe wegen.

In de aanloop naar de verkiezingen polsen we in "De markt" wat de sociale partners verwachten van de volgende regeringen, welke problemen de politiek met voorrang moeten aanpakken en wat absolute taboes zijn. Na de toplui van ACV, ABVV en Voka is deze week Unizo-topman Danny Van Assche aan de beurt.

Met welke partijen denkt Van Assche na 26 mei het best te kunnen samenwerken? Daarover is de Unizo-topman heel duidelijk: dat is de zogenoemde Zweedse coalitie van liberalen, christendemocraten en Vlaams-nationalisten die de afgelopen legislatuur aan het roer heeft gestaan.

“Nog nooit zo tevreden geweest”

Volgens Van Assche heeft de Zweedse coalitie zowel in de federale als de Vlaamse regering “een heel aantal goede en zelfs historische belangrijke zaken” gedaan, zoals het verlagen van belasting op arbeid en de vennootschapsbelastingen. “Onze ondernemers zijn nog nooit zo tevreden geweest als met deze Zweedse coalitie”, zegt Van Assche namens de leden van Unizo.

Hij betreurt evenwel dat de federale regering tot een kibbelkabinet verworden is en uiteindelijk eind vorig jaar gevallen is. Bij voorkeur wil Van Assche dat dezelfde partijen de komende jaren weer een centrum-rechtse regering vormen. Maar het mag van hem ook gerust een regering met linkse partijen worden, “want wij zijn ervan overtuigd dat ook zij een zo goed mogelijk ondernemersklimaat willen, maar ondernemers hebben toch veel vertrouwen in de Zweedse coalitie”.

Geen auto- maar fietssnelwegen

Hoe de kiezer ook de kaarten schudt, Van Assche wil dat er regeringen met ambitie komen. Want hoe zeer hij ook een voorkeur heeft voor een Zweedse coalitie, de Unizo-topman is niet blind voor de steken die de ontslagnemende federale en Vlaamse regeringen hebben laten vallen.

Vooral het uitblijven van oplossingen voor het mobiliteitsprobleem is Van Assche een doorn in het oog. “Wij verliezen nu ongeveer 100 miljoen euro per jaar door de files”, stelt de vertegenwoordiger van ondernemers in Vlaanderen.  

Wij zeggen altijd dat we het land van de koers zijn en zijn even plat als Nederland en Denemarken, maar toch gaan we veel minder met de fiets.

Danny Van Assche (Unizo)

Opvallend: Van Assche ziet de aanleg van nieuwe wegen niet als een oplossing voor het fileprobleem. In plaats daarvan wil hij dat de regeringen de komende jaren investeren in goed openbaar vervoer en fietssnelwegen.  

“Wij zeggen altijd dat we het land van de koers zijn en we zijn even plat als Nederland en Denemarken, maar toch gaan we veel minder met de fiets”, stelt Van Assche vast. “De fiets is een valabel alternatief; we moeten daarin investeren.”

Kilometerheffing

Van Assche ziet ook een kilometerheffing als deeloplossing van het fileprobleem. Hij is dan ook verbaasd dat Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) vorige maand plots zei dat hij die belasting in de volgende regeerperiode toch niet wil invoeren.  

Van Assche wil wel dat de kilometerheffing pas ingevoerd wordt als er voldoende alternatieven zijn voor de auto. In die zin zit hij dus op dezelfde golflengte als de meeste politieke partijen.

Klimaat

Ook op het vlak van klimaatmaatregelen toont Van Assche zich progressief en wil hij dat de volgende regeringen stappen ondernemen om de klimaatdoelstellingen te halen. Zo ijvert hij ervoor om verder te investeren in hernieuwbare energie, zodat de stroomvoorziening gegarandeerd is als de kernuitstap een feit wordt.

“Elk probleem is een opportuniteit”, zegt Van Assche vanuit ondernemersperspectief over de klimaatproblematiek. Concreet wil hij bijvoorbeeld een verbod op gratis retourzendingen bij internetshoppen. Dit is vanuit Unizo-perspectief natuurlijk een maatregel die de concurrentie tussen de grote internetwinkels en de kleinere ondernemers een stuk eerlijker zou maken. Maar Van Assche ziet het ook als een klimaatmaatregel.

“Je zou kunnen denken: wat heeft dit nu met klimaat te maken? Maar door het versturen van pakketjes en retourzendingen gratis te maken, is er enorm veel verkeer bijgekomen door bestelwagens die al die pakjes vervoeren. Als je gratis terugsturen verbiedt, draagt dat ook bij aan het klimaat.”

Belastingen

Op het vlak van belastingen kant Van  Assche zich ten slotte tegen het voorstel van Groen om een vermogensrendementsbelasting in te voeren. Volgens de Unizo-topman worden vermogens op dit moment al meer dan genoeg belast in België door de opeenstapeling van erfenisrechten, schenkingsrechten, registratierechten, roerende en onroerende voorheffing.

Dat die onroerende voorheffing onlangs nog verhoogd is naar 30 procent, vindt Van Assche onrechtvaardig, omdat die volgens hem vele kleine zelfstandigen benadeelt.

“De verhoging van de roerende voorheffing was een compensatie voor de verlaging van de vennootschapsbelasting. Maar één op de twee ondernemers in België hebben geen vennootschap, maar een eenmanszaak. Op die manier kunnen ze niet profiteren van de vennootschapsbelasting, maar hebben ze wel een verhoging van de roerende voorheffing gekregen."  

Om dat verlies te compenseren, stelt Unizo voor om een ondernemersaftrek in te voeren bij de personenbelasting. Op die manier zouden kleine zelfstandigen ook een belastingverlaging krijgen.

Bekijk hier het volledige gesprek met Danny Van Assche in "De markt":

Video player inladen...

Meest gelezen