Groen wil budget voor natuurbeheer verdubbelen en een nationaal park in elke provincie

Groen heeft haar actieplan voorgesteld voor de bescherming van de biodiversiteit in Vlaanderen. Dat omvat een verdubbeling van het huidige budget en wil onder andere de natuurgebieden meer met elkaar verbinden. Op termijn wil de partij zo naar één nationaal park per Vlaamse provincie. 

Groen heeft in Bonheiden haar actieplan voorgesteld om de biodiversiteit in Vlaanderen beter te beschermen. Dat is erg ambiteus. De partij engageert zich om het budget voor natuur te verdubbelen van 105 naar 210 miljoen euro. Concreet wil Groen meteen aan de slag met een nieuwe boskaart, wil de betonstop versneld invoeren en jaarlijks 3.000 hectare aan bos en natuur extra creëren.

De groenen stellen verder nog voor om beek- en riviervalleien te herstellen en overstromingsgebieden te creëren om wateroverlast te voorkomen. Ook moeten de landbouwers ondersteund worden om bij voedselproductie zorg te dragen voor de natuur en het landschap.

"Dat is een rechtstreekse investering in de gezondheid van al onze landgenoten. Elke euro die we investeren in natuur verdient zichzelf vele malen terug", aldus Tine Van den Brande, kandidate voor Groen in Antwerpen.

"Economie, tewerkstelling, gezondheid, water, erfgoed en toerisme winnen allemaal bij meer natuur", gaat Van den Brande verder. "Natuur maakt mensen gezonder en creatiever, zorgt voor een omgeving waar het goed wonen is, zwengelt de economie en werkgelegenheid aan en is de goedkoopste bescherming tegen hittegolven en wateroverlast."

Nationale parken

Daarnaast wil Groen ook in elke provincie een nationaal park realiseren. Op dit moment is Limburg de enige Vlaamse provincie met een nationaal park. De partij wil dat veranderen en ziet in elke provincie een gebied dat zich ertoe omgevormd te worden tot nationaal park. Het gaat om de Brabantse Wouden in Vlaams-Brabant, het Mechels Rivierengebied in Antwerpen en de bos- en veldgebieden Drongengoed-Bulskampveld in Oost- en West-Vlaanderen.

In de praktijk kunnen kleine, versnipperde stukken natuur met elkaar verbonden worden door de aanleg van groene corridor's, bufferzones en ecoducten, meent de partij. Ook moet elk stedelijk gebied tegen 2030 een stadsbos krijgen.

"Deze maatregelen zijn niet alleen goed voor de biodiversiteit, ze zijn ook gunstige maatregelen voor de strijd en bescherming tegen de klimaatverandering", besluit Chris Steenwegen, de voormalige directeur van Natuurpunt en kandidaat voor Groen in Vlaams-Brabant.

Meest gelezen