Ook kleine partijen dingen naar Limburgse stem

Nog maar één week tot de verkiezingen en dus wordt er volop campagne gevoerd. Naast de grote politieke partijen duiken er ook wat kleinere partijen en nieuwe namen en gezichten op. In Limburg gaat het om de politieke partijen "Referendumpartij", "PRO" en "D-SA". En die pleiten allemaal voor meer inspraak voor de burgers. 

Referendumpartij

De Referendumpartij is een paar jaar geleden ontstaan en is een initiatief van een tiental mensen die vonden dat de burgers te weinig invloed hadden op het politieke beleid. Volgens de Referendumpartij is "de democratie een goede combinatie van volksvertegenwoordiging, volksvergadering en volksraadpleging". Ze willen dat mensen meer inspraak krijgen in de beslissingen die genomen worden en dat er meer controle komt op degenen die onze samenleving besturen. En dat kan volgens hen door bindende volksvergaderingen te organiseren en plannen van meerderheidscoalities op voorhand met de burgers te delen. Op die manier kunnen die reageren voordat er effectief beslissingen worden genomen.

"We baseren ons op het systeem dat zijn voordeel al heeft bewezen in Zwitserland", zegt lijsttrekker Bart Neys. "Iedere burger kan daar een initiatief lanceren. Als dat dan genoeg handtekeningen krijgt, komt het op de politieke agenda en volgt er een referendum. En dan kunnen de burgers zelf mee beslissen." De Referendumpartij hoopt de burgers er bewust van te maken dat er nog veel gedaan moet worden aan onze besluitvorming. "Er is nog veel werk aan de manier waarop we onze volksvertegenwoordigers kiezen", besluit Neys.

De kopstukken van de Referendumpartij blazen serpentines

PRO

PRO staat voor "positief", "realistisch" en "open". Die burgerpartij is ontstaan in Vlaams-Brabant als een afscheiding van CD&V Merchtem en werd opgericht door geëngageerde burgers die los van de nationale partijen een beleid  wilden uittekenen. En nu staan ze dus ook op de lijst in Limburg. Ze willen "de politiek terug bij, onder, voor en door de mensen brengen".

De partij toont veel gelijkenissen met de Referendumpartij, maar volgens lijsttrekker Yves Bruggeman zit het verschil hem in de aanpak: "Onze partij is breder, en wil zowel de coalitiecultuur als zijn gevolgen aanpakken. Zo laten we het volk nu al mee beslissen door onze partijpunten open te gooien. Via online stellingen kan je bijvoorbeeld aangeven of je graag wil dat er statiegeld op blikjes komt of niet, zodat wij die stemmen nadien kunnen vertegenwoordigen.”

D-SA

Democratisch-Solidair Appèl (D-SA) kwam vorig jaar voor de eerste keer op bij de gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen. De partij zag dat heel wat blancostemmers uit politieke armoede weigerden te kiezen en besloten toen om zelf een partij op te richten. D-SA wil een centrumpartij zijn, met zowel linkse als rechtse ideeën, die focust op diversiteit en sociale thema's. Ze geloven in een "sterke publieke cultuur die gehandhaafd wordt door vrijwillige participatie en individueel burgerinitiatief, en waaraan iedereen organisch kan bijdragen".

Opvallend is dat veel kandidaten op de lijst uit de Marokkaanse of Turkse gemeenschap komen en een achtergrond hebben in Groen of SP.A, maar volgens lijsttrekker Saïd Bataray doet dat er eigenlijk niet echt toe. "Bij ons maakt het niet uit wat je origine is, wel waarvoor je staat en wat je ideeën zijn", zegt Bataray. "En onze lokale ideeën hebben nationale ambities." De partij wil de mensen vragen naar hun noden en pijnpunten, en dat dan meenemen naar het parlement of de Kamer. Ook sociaal contact is belangrijk voor D-SA. Daarom gaan de partijleden langs bij de mensen en voeren ze vooral campagne op sociale media, wat ook beter is voor het milieu.

Kopstukken van D-SA

Meest gelezen