Regering keurt eigen lijst te herziene grondwetsartikelen goed: "Er is niets communautairs bij"

De ontslagnemende federale regering heeft haar eigen lijst met te herziene grondwetsartikelen goedgekeurd. Premier Charles Michel (MR) benadrukt dat er niets communautairs bij zit.

Concreet gaat het om de artikelen: 7bis, 22, 23, 25, 28, 29, 63, 148 en 150. En ook Titel II van de Grondwet wordt voor herziening vatbaar verklaard, met het oog op het invoegen van twee artikelen. Het gaat dan om een nieuw artikel om het recht op veiligheid te waarborgen en om een artikel dat de personen met een handicap het genot van de rechten en vrijheden moet waarborgen.

Eerder namen ook de Kamer en de Senaat die grondwetsartikelen op in hun lijst van te herziene artikelen.  Enkel de artikels die op de drie lijsten voorkomen, zijn voor herziening vatbaar. In de volgende regeerperiode kunnen die dus aangepast worden. In de lijst die de regering nu heeft goedgekeurd, zijn aanzienlijk minder artikelen opgenomen dan in de lijst van de Kamer en die van de Senaat.

Nu zowel Kamer, Senaat als regering hun lijst hebben, wordt de definitieve lijst naar het Belgisch Staatsblad gestuurd voor publicatie. Zodra dat gebeurd is, wordt het federale parlement ontbonden. De laatste rechte lijn naar de verkiezingen dus.

Onder meer artikel 7 bis van de Grondwet is dus voor herziening vatbaar verklaard. Dat artikel kan een klimaatwet mogelijk maken. Premier Michel zegt dat hij zich houdt aan de grondwetsartikelen zoals die naar voren geschoven zijn door de regering-Di Rupo. Hij beklemtoont ook dat er niets communautairs bij is dat volgens hem het land zou kunnen blokkeren.

Meest gelezen