Volt, DierAnimal en PRO: dit zijn de politieke kandidaten waar u waarschijnlijk nog nooit van hoorde

Ze staan helemaal rechts op uw stembiljet en hebben namen waar u waarschijnlijk nog nooit van heeft gehoord. Vaak pleiten ze voor meer inspraak van burgers en zijn ze kritisch voor het politieke landschap zoals dat er nu uitziet. Allen kijken ze aan tegen de kiesdrempel van 5 procent. Toch zijn ze heel divers, van een dierenpartij tot een piratenpartij. VRT NWS en Radio 2 zetten de minder bekende politieke kandidaten even extra in de kijker.

Een “progressieve pan-Europese beweging”, zo noemen de vaak jonge mannen en vrouwen van Volt zichzelf. Het is een van de weinige politieke bewegingen die actief is in de hele Europese Unie. Niet te verbazen: ze willen ook iets aan die Europese politiek veranderen.

Daarvoor heeft de groep één programma in de verschillende landen waar ze opkomt: de Amsterdam-verklaring. In dat programma staat dat Europa meer naar zijn burgers moet luisteren en socialer moet worden. Volt wil een Europese omroep en een leger op Europees niveau.

U vindt Volt terug op het stembiljet voor de Europese verkiezingen. Wie in Antwerpen woont, kan ook voor het Volt-team stemmen op het federale niveau. Meer info over de partij vindt u hier.

Wat de Partij voor de Dieren is in Nederland, is DierAnimal in België. “Groen en Ecolo zijn erg braaf, wij zijn een stuk radicaler”, zegt voorzitster Constance Adonis Villalon onomwonden.

Groen en Ecolo zijn erg braaf, wij zijn een stuk radicaler

Constance Adonis Villalon, voorzitster DierAnimal

Alle slachthuizen moeten op termijn sluiten, vindt de partij, de jacht moet worden verboden, net als circusdieren en het dolfinarium. Dieren moeten in de grondwet erkend worden als bewuste en gevoelige wezens. Kortom: de partij vraagt respect voor dierenrechten, mensen en alle andere “natuurlijke hulpbronnen”. Toch is de partij naar eigen zeggen geen “single issue”-partij (met maar één thema). De partij wil zo ook meer vrouwen in de politiek en op economisch vlak zijn ze uitgesproken links.

De partij komt in Antwerpen en Oost- en West-Vlaanderen op voor het Vlaams en federaal parlement, en in Vlaams-Brabant voor het Vlaams Parlement. Opvallend: DierAnimal komt ook op in Wallonië, waar ze nog eens zeven lijsten indienen. Meer info vindt u hier.

Een fuchsia tekstballon. Dat is het logo van de burgerlobby PRO, die ruim 20 lokale lijsten uit Vlaams-Brabant en Limburg samenbrengt. Het fuchsia is symbolisch: geen kleur van andere partijen, want PRO is “niet links of rechts, maar ideologisch neutraal”, zeggen ze zelf. Met de tekstballon pleit PRO voor meer inspraak, en overleg met de burgers.

Twee keer per jaar moeten burgers rechtstreeks kunnen meebeslissen over actuele thema’s, en het stemgedrag van parlementsleden moet de mening van de burgers volgen. Partijen moeten minder geld krijgen, en de provincies en de Senaat moeten worden afgeschaft, vindt PRO.  

De beweging werd in 2017 opgericht door Joris Verspecht, voormalig CD&V’er in Merchtem. Intussen sloten ruim 20 andere lokale lijsten zich aan, en komt PRO op in Vlaams-Brabant en Limburg voor het Vlaams en federaal parlement. Meer info vindt u hier.

Geen ooglappen en houten benen, maar de “piraten” van de Piratenpartij willen wel dat de politiek grondig “van koers verandert”. Meer inspraak en participatie, dat hebben we nu al een paar keer gelezen, maar ook vooral meer transparante informatie voor de burgers, dat staat voor hen centraal. “Waar gaat het geld naartoe en wat betekenen al die wetten, dat moet je helder en volledig aan mensen uitleggen”, zegt Antwerps lijsttrekker voor het Vlaams Parlement Christophe Cop.

Waar gaat het geld naartoe en wat betekenen al die wetten, dat moet je helder en volledig aan mensen uitleggen

Chistophe Cop, lijsttrekker voor de Piratenpartij

Niet enkel politici moeten transparanter zijn, ook het internet moet toegankelijker worden. De Piratenpartij wil dat auteursrechten en patenten minder streng worden, “zoals vroeger in de bibliotheek”. Privacyregels op het internet moeten dan weer worden verstrengd. Op lokaal niveau wil de partij dat meer dingen gedeeld worden door alle burgers, denk aan stadstuinen en deelauto’s. De partij pleit ook voor een basisinkomen.  

De Piratenpartij is actief in heel Europa, maar komt in ons land enkel op in Antwerpen voor het federaal en Vlaams Parlement, en in West-Vlaanderen voor het Vlaams Parlement. Meer info vindt u hier.

Be.One is de partij rond Dyab Abou Jahjah, de Belgische columnist van Libanese afkomst. De partij richt zich actief op minderheden van allochtone afkomst, al verzetten ze zich tegen het label “migrantenpartij”.

Zo is de partij op economisch vlak uitgesproken links, pleiten ze voor een 32-urenwerkweek met behoud van loon, en komen ze ook op voor gendergelijkheid. Met de slogan “Radicale gelijkheid” heeft de partij lijsten in Brussel - met Abou Jahjah op kop -, Antwerpen en Oost-Vlaanderen.

Abou Jahjah’s figuur is niet onomstreden. In 2000 richtte hij de Arabisch-Europese Liga (AEL) op, die er net als Be.One voor pleit dat nieuwkomers hun identiteit kunnen behouden. Hij zorgde voor ophef door uitspraken over de holocaust, 9/11 en Palestina. De krant De Standaard stopte zijn samenwerking met Abou Jahjah na een tweet waarin hij zei dat Palestina “by all means necessary” (met alle mogelijke middelen) moest worden bevrijd, waarin volgens de krant geweld werd goedgepraat. Meer informatie over Be.One vindt u hier

De Belgische Unie - Union Belge, of kortweg de B.U.B. heeft niet voor niets een naam in twee talen. De partij wil van België opnieuw een eenheidsstaat maken. Dat betekent dat de gewesten moeten worden afgeschaft en de nationale, Belgische regering veel meer macht moet krijgen. De provincies moeten als tussenniveau dienen. De B.U.B. doet al mee aan de verkiezingen sinds 2003, en wie in Oost-Vlaanderen of Vlaams-Brabant woont, kan op 26 mei opnieuw voor de B.U.B. stemmen, uiteraard voor het federaal parlement. Hier vindt u meer informatie.

Voor meer inspraak, economisch in het centrum en met aandacht voor minderheden, dat is het Democratisch-Solidair Appèl of D-SA. De partij heeft haar wortels in Antwerpen, met als voorman daar Khalid El Jafoufi. Op de lijsten vinden we heel wat mensen met een migratieachtergrond terug, maar net als Be.one zegt D-SA geen “migrantenpartij” te zijn. De partij heeft lijsten in Antwerpen en Limburg, zowel voor het Vlaams als federaal parlement. Meer informatie vindt u hier terug.

De Referendumpartij komt voor het eerst nationaal op bij de verkiezingen in mei, met één duidelijke eis: bij 70.000 handtekeningen moet het volk een bindend referendum (of “volksraadpleging”) kunnen afdwingen. “Dat kan bijvoorbeeld over de pensioenleeftijd, het migratiepact of over het klimaat”, zegt initiatiefnemer Bart Neys. De Referendumpartij heeft een lijst in Oost-Vlaanderen en Limburg, voor het Vlaams Parlement. Meer leest u hier.

Burgers moeten een bindend referendum kunnen vragen. Dat kan bijvoorbeeld over de pensioenleeftijd

Bart Neys, initiatiefnemer Referendumpartij

Hierboven gaven we aandacht aan alle partijen en bewegingen die in minstens twee provincies opkomen. Daarnaast zijn er nog enkele lokale initiatieven, zoals de Burgerlijst, Partij Vrede en Solidariteit en Genoeg voor Iedereen in Antwerpen. In Oost-Vlaanderen kan u op 26 mei ook stemmen voor de linkse beweging De Coöperatie. Hier vindt u een overzicht van alle kandidaten in uw provincie. 

Meest gelezen