Video player inladen...

Transmigranten weggehaald aan Noordstation: is het probleem nu opgelost?

Is door het weghalen van de transmigranten in het Brusselse Noordstation het probleem nu opgelost? Minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open VLD) is zich ervan bewust dat het niet vanzelfsprekend zal zijn en zegt dat ze de situatie goed laat opvolgen. Professor Migratierecht Dirk Vanheule (Universiteit Antwerpen) vindt dat de overheid alvast een duidelijk signaal heeft gegeven, maar hij is ook niet naïef.

Tientallen transmigranten en daklozen die in het in het Noordstation verbleven, zijn donderdagavond met bussen naar opvang- en daklozencentra gebracht. Daarmee is de onhygiënische situatie die al jaren aansleepte voorlopig opgelost. Het is nog maar de vraag of de situatie nu op lange termijn is opgelost.

Minister van Asiel en Migratie De Block zei in “Terzake” dat het moeilijk was om tot deze oplossing te komen. “En het zal nog moeilijk blijven, want we moeten ook aan opvolging doen in de komende dagen en weken.”

Asiel?

Wat zal er nu met de mensen gebeuren die naar de verschillende opvangcentra zijn gebracht? Minister De Block zegt dat er vandaag al meteen medewerkers van Fedasil naar de centra zijn gegaan om de transmigranten voor de keuze te zetten: “Ofwel vragen ze asiel aan en komen ze in het opvangnetwerk terecht, in het Klein Kasteeltje, ofwel vragen ze geen asiel aan en krijgen ze de tijd om hun terugkeer voor te bereiden en zijn we bereid om vrijwillige terugkeer te doen”, aldus de minister.

Als die mensen terug naar het Noordstation komen of opgepakt worden door de politie, worden ze naar een gesloten centrum gebracht en zullen ze het land worden uitgezet, belooft de minister.  Maar wat als die mensen uit landen komen waarmee België geen overeenkomst heeft voor terugkeer - zoals Eritrea? Dan zullen ze uitgezet worden naar het land waar ze de Europese Unie zijn binnengekomen, zegt de minister.

Bekijk het gesprek met minister De Block in "Terzake" en lees eronder verder:

Video player inladen...

Duurzame oplossing?

Dirk Vanheule, professor Migratierecht aan de universiteit van Antwerpen, vindt het alvast belangrijk dat er op menselijk vlak een oplossing is gekomen omdat de transmigranten in mensonwaardige omstandigheden in het Noordstation verbleven.

Of het een duurzame oplossing is voor het probleem van de transmigranten in ons land, daar is Vanheule nog niet over uit. Hij vindt het alvast positief dat alle betrokkenen elkaar eindelijk gevonden hebben: de dienst Vreemdelingenzaken, Fedasil, de diensten die voor opvang zorgen én het Burgerplatform.

Maar dat is dus alweer voor de opvang op korte termijn. Wat op de lange termijn? Dat wordt een uitdaging voor het huidige systeem van migratie, zegt de professor. Want dat biedt nu geen oplossingen voor wat de transmigranten willen: via ons land naar Groot-Brittannië trekken.

Aanzuigeffect

Door de actie in het Noordstation kan de Belgische overheid nu wel een duidelijk signaal en duidelijke informatie geven aan transmigranten en asielzoekers over wat de spelregels zijn in ons land, want volgens de professor ontbrak die vaak door de gebrekkige coördinatie van de verschillende diensten. “Ik denk dat we nu duidelijk kunnen schetsen wat de mogelijkheden en de niet-mogelijkheden zijn”. Maar de professor is niet naïef en beseft dat het probleem niet zomaar zal verdwijnen.

Sterker nog: kan de opvang van de mensen uit het Noordstation geen aanzuigeffect creëren? De professor beseft dat dit risico ook bestaat, “maar ik denk dat de overheid een duidelijk signaal heeft gegeven dat dit een humanitaire oplossing is en geen opening naar een bijkomende migratiepiste.”

Bestaat ten slotte niet de mogelijkheid dat het probleem zich nu zal verplaatsen? “Die mogelijkheid bestaat inderdaad”, zegt de professor. “We mogen niet blind zijn voor de realiteit dat mensensmokkelroutes door België lopen.” De professor voorspelt dat die routes zich nu zullen verplaatsen, “maar het is heel moeilijk voorspelbaar naar waar, dat zullen de komende weken uitwijzen”, besluit de professor.

Meest gelezen