Wel of geen Verenigde Staten van Europa? Geert Bourgeois en Guy Verhofstadt in debat

Wel of geen Verenigde Staten van Europa? Het was de inzet van een debat tussen lijsttrekkers Guy Verhofstadt (Open VLD) en Geert Bourgeois (N-VA) in "De zevende dag". Het gesprek werd echter verstoord door een klimaatactiegroep. Verhofstadt en Bourgeois vinden dat Europa "ambitieus" mag zijn in haar klimaatbeleid, maar hebben een andere kijk over hoe dat ingevuld moet worden. Ook over asiel en migratie lopen de standpunten uiteen.

Guy Verhofstadt, leider van de liberale fractie in het Europees Parlement en lijsttrekker voor Open VLD, en Geert Bourgeois, afscheidnemend Vlaams minister-president en Europees lijsttrekker voor de N-VA, kruisten in "De zevende dag" de degens over de uitdagingen voor de Europese Unie.

Bourgeois stelde bij de voorstelling van het Europese programma van de N-VA al dat Europa moet samenwerken daar waar het een meerwaarde biedt, maar dat het geen "Verenigde Staten van Europa" mag worden. De Europese liberalen streven net wel naar meer Europa., Verhofstadt zelf heeft het over "Verenigde Staten van Europa". Een tegenstelling die ook bleek in het debat.

Een ambitieus Europees klimaatbeleid? Ja, maar...

Een debat dat echter al snel verstoord werd: leden van de actiegroep Extinction Rebellion verstrooiden confettisnippers over de politici en omringden stilzwijgend de debattafel met een olifantenslurvenmasker op.

Het debat werd een tijdje stilgelegd en ging nadien even door op het thema waarvoor Extinction Rebellion actievoert, het klimaatbeleid. Europa heeft hier zeker een rol in te spelen, maar het mag geen dwingende rol zijn, zegt Bourgeois. Een aantal maatregelen moet gewoon op lidstaatniveau beslist worden.

Eind vorig jaar heeft Vlaanderen op de klimaattop in Katowice verhinderd dat België ambitieuze Europese klimaatdoelstellingen onderschreef. "En terecht, omdat men altijd maar hogere doelstellingen vraagt. Klimaatneutraliteit in 2040, dat kan niet. Je moet 90 procent van de woningen in Vlaanderen afbreken om dat te bereiken. Wij vinden dat er nood is aan ambitieuze maatregelen, maar Europa moet vooral zorgen voor het creëren van een gelijk speelveld in de wereld. Voor de normeringen van auto's of toestellen bijvoorbeeld."

Europa zou volgens mij enkel nog akkoorden mogen aangaan, als China en de VS de klimaatakkoorden ondertekenen.

Guy Verhofstadt

Voor Guy Verhofstadt ligt de echte uitdaging erin dat bijvoorbeeld China meer CO2 uitstoot dan Europa en de VS samen. "De vraag is vooral, wat doe je daartegen? Europa zou volgens mij enkel nog akkoorden, bijvoorbeeld handelsakkoorden, mogen aangaan, als China en de VS die klimaatakkoorden van Parijs ondertekenen. We moeten ook een veel offensievere houding aannemen, Europese bedrijven creëren die wereldspelers worden, de ontwikkeling van batterijen, ecologische vleesproductie, waterstof..."

"Europees keurslijf? Dat is een mythe"

In zijn boek "Migratie in 24 vragen en antwoorden" schrijft Theo Francken dat "de krijtlijnen van ons migratiebeleid niet worden uitgezet door het federale parlement, maar de Europese Commissie", wat hij een "verstikkend keurslijf" noemt.

We kunnen vanuit opvangcentra aan de buitengrenzen mensen hervestigen binnen Europa. Dat moet een statelijke bevoegdheid blijven.

Geert Bourgeois

"De Europese binnengrenzen moeten openblijven, maar we moeten de buitengrenzen blijven beschermen", zegt Bourgeois. Ook hij kant zich tegen wat hij het Europese keurslijf noemt. Lidstaten moeten zelf kunnen bepalen wie bij hen binnen mag, en niet de Europese Unie. Bourgeois verwijst naar de opvangcentra in Turkije, Libië en Libanon. "Men heeft de Turkije-deal verguisd, maar het werkt. We kunnen van daaruit mensen hervestigen naar Europa. Dat moet een statelijke bevoegdheid blijven."

Voor Verhofstadt is het Europese keurslijf een mythe, net omdat er geen Europees migratiebeleid is. "Dat zou er net moeten komen. Er moet werk gemaakt worden van een Europese kust- en grenswacht. Van Europese asielregels die in alle lidstaten hetzelfde zijn. Maar de lidstaten houden dat tegen."Verhofstadt vindt ook dat mensen asiel moeten kunnen aanvragen in consulaten buiten de Europese Unie.

Meest gelezen