Videospeler inladen...

"Extreemrechts" versus "gepamper": An Moerenhout (Groen) en Nadia Sminate (N-VA) in debat over integratiebeleid

Het verhaal van rechten én plichten voor nieuwkomers versterken, onder meer door de verplichte kennis van het Nederlands verder uit te breiden. Daarvoor pleitte N-VA-politica Nadia Sminate tijdens een debat in "KIES19" op Radio 1. An Moerenhout van oppositiepartij Groen hoort de voorbije weken naar eigen zeggen vooral "extreemrechtse voorstellen, om de aandacht van het falende beleid af te leiden".

Migratie en integratie was het thema van de debatten vanmorgen in "KIES19" op Radio 1. Dat de kennis van het Nederlands een belangrijke integratiefactor is, daarover zijn Vlaams Parlementsleden An Moerenhout (Groen) en Nadia Sminate (N-VA) het eens. Maar voor de rest zitten de twee politici alles behalve op dezelfde lijn.

Sminate legt het accent op rechten en plichten en pleit ervoor om de verplichte (en geteste) kennis van het Nederlands - zoals die nu al geldt voor sociale woningen - verder uit te breiden. "Er zijn bijvoorbeeld mensen die hier kindergeld krijgen, maar nog niet eens in het Nederlands kunnen spreken met de meester of de juf. Dat zijn zaken die we afdwingbaar willen maken."

Moerenhout vindt dat onaanvaardbaar. "We moeten nieuwkomers absoluut vragen om zo goed mogelijk Nederlands te leren. Er is vandaag trouwens niemand die geen Nederlands wil leren. Maar als je de kunde om Nederlands aan te leren - en niet alleen de wil dus - gaat verbinden met bepaalde grondrechten, dan krijg je een systeem waarbij alleen de slimsten gaan overleven."

Een overdrijving, repliceert Nadia Sminate. "U doet nu alsof wij een universitair niveau vragen van de mensen. Wij vragen dat mensen op zijn minst kunnen communiceren met hun buren. Als u nu komt beweren dat dat onmogelijk is, dan zitten we echt op een heel andere lijn".

"N-VA neemt discours en programma Vlaams Belang over"

Volgens An Moerenhout van oppositiepartij Groen heeft de N-VA de voorbije weken "het ene na het andere integratievoorstel gedaan" en komt de partij in de buurt van het uiterst rechtse Vlaams Belang. "Om de aandacht van het falend beleid op integratie af te leiden poneert men het ene na het andere extreemrechtse voorstel. Daarmee neemt men niet alleen het discours van het Vlaams Belang over, maar ook het programma."

Nadia Sminate van N-VA kaatst de bal terug. "In het programma van Groen lees ik dat u de nieuwkomers absoluut wil bepamperen, zoveel mogelijk voordelen wil geven en geen plichten opleggen. Dat is eenrichtingsverkeer. Dat is niet de weg die wij op willen."

Wachten voor inburgering

Hoe dan ook vindt An Moerenhout van Groen dat het beleid gefaald heeft. "Na 10 jaar N-VA-beleid op integratie zitten we met wachtlijsten om Nederlands te leren. De noodzaak laten voelen om Nederlands te leren, is één ding. Maar inburgeraars moeten ook kùnnen inburgeren." Volgens Moerenhout zijn er zo'n 1.700 mensen die langer dan een jaar moeten wachten om hun inburgeringstraject te kunnen afwerken. "De dienstverlening kan vandaag niet meer gewaarborgd worden door besparingen van de N-VA", klinkt het.

N-VA-politica Nadia Sminate ontkent met klem dat er wachtlijsten zouden zijn voor de inburgeringstrajecten. "Er zijn inderdaad mensen die nog moeten starten met hun traject. Maar dat zijn vaak mensen die een heel specifieke vreemde taal spreken of mensen die zelf niet beschikbaar zijn om de cursus te volgen." Volgens Sminate is er ook net meer geld gegaan naar het departement Integratie. "We zijn van 35 miljoen naar 42 miljoen euro gegaan."

Meest gelezen