Artsen krijgen hulp bij begeleiding van slachtoffers van seksueel geweld

Arsten weten vaak niet goed hoe ze moeten omgaan met patiënten die te maken krijgen met seksueel geweld. De 'Meldcode Seksueel Geweld' moet hen daar voortaan bij helpen. De meldcode is een initiatief van de Orde der artsen en het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, samen met professor Tom Goffin van de Universiteit Gent.

De 'Meldcode Seksueel Geweld' is een stappenplan voor artsen om hun patiënten zo goed mogelijk te begeleiden na seksueel misbruik. Het probleem waar artsen vaak mee te maken hebben is dat ze enerzijds het beroepsgeheim moeten respecteren, en dus strikt gezien geen informatie mogen delen over het dossier van hun patiënt. Toch moeten ze in sommige gevallen het beroepsgeheim schenden om geschikte hulp voor de patiënt te zoeken. Het is moeilijk om een evenwicht te vinden tussen het beroepsgeheim en de hulpverleningsplicht. 

De arts verzamelt dan onmiddellijk sporen, biedt psychologische hulp en stoffeert het dossier met alle mogelijke aanwijzingen. 

Bij een melding van seksueel geweld moet de arts volgens de code de patiënt in principe doorverwijzen naar een zorgcentrum of ziekenhuis. De gespecialiseerde centra hebben namelijk het geschikte materiaal om staaltjes af te nemen en misbruik vast te stellen.  Wanneer een patiënt niet doorverwezen wil worden, krijgt de arts de raad om zelf stalen af te nemen en bewijzen te verzamelen voor het dossier. Michel Deneyer van de Orde der artsen: "De arts verzamelt dan onmiddellijk sporen, biedt psychologische hulp en stoffeert het dossier met alle mogelijke aanwijzingen. Daarna biedt hij hulp bij HIV-besmetting en schrijft anticonceptie voor, zoals de morning after pil." 

Meest gelezen