Videospeler inladen...

Bruno Tobback: "Regering heeft onzekerheid gezaaid bij de mensen door verhoging pensioenleeftijd"

De regering heeft de afgelopen legislatuur een kans gemist om het pensioendossier grondig aan te pakken en heeft daarentegen voor onzekerheid gezorgd door het optrekken van de pensioenleeftijd tot 67 jaar. Dat zegt Bruno Tobback (SP.A) in een debat in "Terzake" met Alexander De Croo (Open VLD), beiden voormalig minister van Pensioen.

In 2013 heeft een commissie van experten onder leiding van Frank Vandenbroucke een aantal voorstellen uitgewerkt om de pensioenen betaalbaar te houden, maar daar heeft de regering niets mee gedaan, zegt Tobback. "Wat deze regering heeft gedaan is totaal onaangekondigd zeggen dat u tot 67 jaar zal werken. Bovendien is de pensioenbonus afgeschaft, is er van de alternatieve financiering niets gekomen en is er van een sereen sociaal overleg geen sprake geweest", zegt Tobback.

De Croo ontkent dat de regering niets heeft gedaan. "De minimumloopbaan is opgetrokken van 40 tot 42 jaar, de systemen waardoor mensen op veel te jonge leeftijd helemaal opzij worden geschoven, hebben we minder attractief gemaakt."

Dat alle mensen zullen moeten werken tot 67 jaar is klinkklare onzin

Alexander De Croo

"Maar ik ben het eens met mijnheer Tobback dat men moet stoppen met de mensen de stuipen op het lijf te jagen. Dat alle mensen gaan moeten werken tot 67 is klinkklare onzin. Vandaag is de gemiddelde leeftijd waarop men stopt met werken 61 jaar. Iemand die op 18 jaar begint te werken kan nog altijd stoppen op 61 jaar, na een carrière van 43 jaar" zegt De Croo.

"Maar iemand die tot zijn 25e studeert zou in het vorige systeem kunnen stoppen op 65, na een loopbaan van 40 jaar. Dat je dat verschil oplost, was de reden om de leeftijd naar 67 jaar te verhogen."

"Ik ben het met u eens dat iedereen even lang zou moeten werken", antwoordt Tobback, "maar daarom niet tot even oud. Iedereen die vandaag buiten komt en zich zorgen maakt over zijn pensioen, tot in de schooldebatten toe, gaat uit van die 67. Maak het nu eens duidelijk en helder: maak dat iedereen even lang moet bijdragen, wat ons betreft is dat 42 jaar, en hoe oud je bent maakt daarbij uiteindelijk niets uit."

"Een loopbaan van 42 jaar en een minimumpensioen van 1.500 euro is betaalbaar", zegt Tobback. "De volledige vergrijzingskost van de pensioenen en ons voorstel voor de volgende legislatuur is een goede 4 miljard euro, dat is minder dan wat u aan een gat in de begroting hebt gemaakt met de taxshift."

Het enige wat u heeft beslist, die optrekking tot 67 jaar,  is iets wat iedereen blijkbaar verkeerd begrepen heeft

Bruno Tobback

"Het enige wat u heeft beslist in deze legislatuur is iets wat iedereen blijkbaar verkeerd begrepen heeft, dat is die 67 jaar. Toen ik minister was, was er zekerheid over de pensioenen. Vandaag is niemand zeker dat men bereid is de middelen voor de pensioenen te voorzien, en dat is de twijfel die u hebt gezaaid."

"De echte discussie is een loopbaandiscussie" zegt De Croo. "Hoe zorg je ervoor dat er voldoende mensen aan de slag zijn en dat er meer schouders zijn om die pensioenen te dragen. Ik wil daar duidelijk over zijn: er is absoluut geen enkele twijfel dat als we een goed beleid voeren, er voldoende schouders zullen zijn om die pensioenen te betalen."

Bekijk hieronder het hele debat en de reportages uit "Terzake":

Videospeler inladen...

Meest gelezen